Tisztelt Közgyűlés!

 

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyásáról szóló 332/2017. (XII.21.) határozat mellékleteiben az alábbi intézmények ellenőrzési tervei kerültek jóváhagyásra:

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2018. évi belső ellenőrzési terve;
  2. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2018. évi belső ellenőrzési terve;
  3. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2018. évi belső ellenőrzési terve;
  4. Intézményi Gondnokság 2018. évi belső ellenőrzési terve;
  5. Szociális Gondozó Központ 2018. évi belső ellenőrzési terve.

 Az intézményi belső ellenőr tartós akadályoztatására való tekintettel az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény, az Intézményi Gondnokság, valamint a Szociális Gondozó Központ  2018. évi belső ellenőrzési terveit az előterjesztés mellékletei szerint módosítani szükséges.

 

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi tervezett belső ellenőrzéseiből „Az elektronikus ügyintézés megvalósítása” és a „Polgármesteri Hivatal szakrendszereinek kapcsolódása a központi rendszerekhez” tárgyában végrehajtott belső ellenőrzések részben lefedték a tervezett „Informatikai ellenőrzés”-t. A két ellenőrzés lebonyolításához külső szakértő bevonására nem volt szükség, mint azt az elfogadott ellenőrzési terv feltételesen tartalmazta. Ellenben az informatikai ellenőrzések több ellenőrzési napot vettek igénybe, mint az eredetileg tervezett ellenőrzési napok száma volt. Az „Informatikai ellenőrzés” tárgyban tervezett belső ellenőrzés 2018. évben nem időszerű, tekintettel a fent nevezett tárgyakban megvalósított informatikai ellenőrzésekre.

A módosítások a belső ellenőrzési tervek megalapozottságát alátámasztó kockázat elemzéseket nem érintik. A változásokat a munkaerőmérlegek követik.

 

A helyi önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek egyetértésével a 2018. évi belső ellenőrzési tervekből kivett ellenőrzések a 2019. évi belső ellenőrzési tervekben újra tervezésre kerülnek.

 

Kérem, hogy a T. Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2018. évi belső ellenőrzési terveinek módosítását hagyja jóvá!

 Érd, 2018. november 22.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzati költségvetési szervek 2018. évi módosított belső ellenőrzési tervét – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja.

A határozat mellékletei:

  1. Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2018. évi módosított belső ellenőrzési terve;
  2. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 2018. évi módosított belső ellenőrzési terve;
  3. Intézményi Gondnokság 2018. évi módosított belső ellenőrzési terve;
  4. Szociális Gondozó Központ 2018. évi módosított belső ellenőrzési terve.

Határidő: döntés továbbítására - azonnal

 

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző