Tisztelt Közgyűlés!

 

 

Az életvitelszerű közterületi tartózkodás tilalmából eredő új feladatok ellátásának biztosítása érdekében 2018. október 15. napjától lépett hatályba a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet (továbbiakban: SZCSM Rendelet) módosítása, mely magába foglalja a hajléktalan ellátásokra vonatkozó egyes feltételek és előírások módosítását.

 

A jogszabály módosításának célja, hogy az éjjeli menedékek és a nappali melegedők nyitvatartási ideje illeszkedjen egymáshoz. Az ellátási formák nyitvatartási idejének összehangolásával, a nappali melegedők heti 7 napos és napi 10 órás nyitva tartásának bevezetésével 24 órában elérhető a szolgáltatások valamely formája.

 

Az Érd Megyei Jogú Város fenntartásában működő nappali melegedő - az országos többséggel megegyezően - jelenleg heti 5 napon, napi 8 órában és 50 főre vetítve 2 fő személyi állománnyal végzi munkáját, ezért a központi jogszabály által kötelezően meghatározott hosszabb napi nyitvatartási idő és az egész heti nyitva tartás előírása többlet-létszám és többlet-forrás biztosítását teszi szükségessé.

 

A kötelezően biztosítandó hajléktalan ellátás meghosszabbított nyitva tartásának végrehajtása érdekében az érintett önkormányzatok számára rendkívüli támogatás igénylését tették lehetővé a Belügyminisztériummal közösen a Magyar Államkincstár által üzemeltetett ebr42 rendszer felületen.

 

A fenti tényt a Magyar Államkincstár 2018. október 18-án megküldött hivatalos levelében is megerősítette, amiben arról tájékoztatott, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának is lehetősége van a rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére.

 

A hosszabbított nyitva tartás 2018. évi fedezetének biztosításáról a hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról és a további feladatok meghatározásáról szóló 1498/2018. (X. 12.) Korm. határozat 1. pontja rendelkezik.

 

 

Az igénylés benyújtása lehetőség, az önkormányzatoknak nem kötelező.  Az igénylés jogcíme „Szociális alapellátási feladatok ellátása”.

 

Az igényelhető maximális összeg településünk részére 1 780 000,- Ft, melyhez önerő nem szükséges.

 

A pályázaton elnyert összeg az önkormányzat fenntartásában és a Szociális Gondozó Központhoz tartozó Nappali Melegedőben foglalkoztatott közalkalmazottak a meghosszabbított nyitvatartási idő miatt felmerülő többletbér kifizetésére és egyéb többlet működési kiadások kifizetésére fordítható.

 

Kérem a Közgyűlést, hogy a támogatás jóváhagyása érdekében az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el!

 

 

 

Érd, 2018. november 13.

 

 

 

 

T. Mészáros András

 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése rendkívüli támogatás keretében pályázatot nyújt be „Szociális alapellátási feladatok ellátása” jogcímen, a hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról és a további feladatok meghatározásáról szóló a 1498/2018 (X.12.) Korm. határozat alapján a hajléktalan ellátás meghosszabbított nyitva tartása következtében jelentkező többlet források biztosítása érdekében.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok benyújtására és aláírására.

 

 

Határidő: pályázat benyújtására - azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges