Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2017. február 28. napján megtartott alakuló ülését követően a Magyar Államkincstár 2017. március 14-én vette törzskönyvi nyilvántartásba a Társulást, amely így elnyerte önálló jogalanyiságát.

 

Dabas, Hernád, Inárcs, Pusztavacs, Táborfalva, Tatárszentgyörgy, Újhartyán, és Újlengyel települések önkormányzatai ez év júniusában úgy döntöttek, hogy 2018. december 31. napjával a társulásból egységesen kilépnek.

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 89. § (1) bekezdése alapján a társulásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet, ha törvény vagy a társulási megállapodás másként nem rendelkezik.

 

A (2) bekezdés alapján a kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni. Erről a társulási tanácsot értesíteni kell.

 

A kiválni szándékozó tagok a fenti jogszabályi rendelkezésnek megfelelően határozataikat a kilépési időpontot megelőzően hat hónappal korábban meghozták, a kiválásról szóló döntést pedig az elnök részére megküldték.

 

Mivel a kilépő önkormányzatok döntése egyoldalú aktus, ahhoz a tagönkormányzatok hozzájárulása nem szükséges, azonban a Társulási Megállapodást értelemszerűen aktualizálni kell.

 

 

Az Mötv 88. § (2) bekezdése alapján a társulási megállapodás módosításához a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges, ezért kérem, hogy a Közgyűlés fogadja el a társulási megállapodás módosítását!

 

 

Érd, 2018. november 22.

T. Mészáros András

 


HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának hatodik módosításával egyetért, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

 

 

Határidő: azonnal

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

  

Szavazás módja: nyílt szavazás, minősített többség szükséges.

 

Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása