Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Közműves szennyvízelvezető hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 27/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítás

2018. dec. 19.

Javaslat a közműves szennyvízelvezető hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló 27/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

2018. dec. 19.

Javaslat a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Tolmács utca

2018. dec. 19.

Javaslat partnerségi egyeztetés lezárására a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet Szabályozási Terve módosítása kapcsán a Tolmács utca Jegyző utca és 7. sz. elkerülő út közötti szakaszának kialakításával összefüggésben

Tovább...

Érdi Városi Polgárőr Egyesület egyedi támogatás nyújtására irányuló kérelme elbírálására

2018. dec. 19.

Javaslat az Érdi Városi Polgárőr Egyesület egyedi támogatás nyújtására irányuló kérelme elbírálására

Tovább...

Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges 2019. évi önkormányzati finanszírozás fedezetének biztosítására

2018. dec. 19.

Javaslat az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges 2019. évi önkormányzati finanszírozás fedezetének biztosítására

Tovább...

Elektromos töltőberendezés telepítéséhez szükséges ingatlanrész (Érd 15803 hrsz) használatba adásához való hozzájárulásra

2018. dec. 19.

Javaslat elektromos töltőberendezés telepítéséhez szükséges ingatlanrész (Érd 15803 hrsz) használatba adásához való hozzájárulásra

Tovább...

Autóbusszal végzett menetrend szerinti, helyi közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötése

2018. dec. 19.

Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti, helyi közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére

Tovább...

Érdi Galéria 2019. évi kiállítási- és rendezvényterv

2018. dec. 19.

Javaslat az Érdi Galéria 2019. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyására

Tovább...

Érdi Települési Értéktár Bizottság 2018. II. félévben végzett munka beszámoló

2018. dec. 19.

Beszámoló az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2018. II. félévben végzett munkájáról, valamint javaslat a Bizottság tagjának megválasztására, és a Bizottság 2019. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására

Tovább...

ÉVSE támogatási kérelme

2018. dec. 19.

Javaslat az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára

Tovább...

Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2019. évi teljesítménykövetelmény

2018. dec. 19.

Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2019. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározására

Tovább...

Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2019. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyása

2018. dec. 19.

Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2019. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására

Tovább...

Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2019-2022. évekre szóló Stratégiai Ellenőrzési Tervei

2018. dec. 19.

Tájékoztató az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2019-2022. évekre szóló Stratégiai Ellenőrzési Terveiről

Tovább...

Közgyűlése 2019. évi munkaterv

2018. dec. 19.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. évi munkatervének elfogadására és a 2019. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására

Tovább...

Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló

2018. dec. 19.

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről

 
Tovább...

Szociális Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

2018. dec. 19.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatára

Tovább...

Útkoncepció

2018. dec. 19.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Útfejlesztési Koncepciójának továbbfejlesztésére

Tovább...

Lejárt jelentés

2018. dec. 19.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tovább...

Tájékoztató képviselői tevékenységről - Tekauer Norbert

2018. dec. 19.

 TÁJÉKOZTATÓ KÉPVISELŐI TEVÉKENYSÉGRŐL

Tovább...

Tájékoztató képviselői tevékenységről - Szűcs Gábor

2018. dec. 19.

 TÁJÉKOZTATÓ KÉPVISELŐI TEVÉKENYSÉGRŐL

Tovább...