Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 315/2017. (XII.21.) határozatával döntött „Az érdi vállalkozói park infrastrukturális fejlesztése” című pályázat benyújtásáról.

A pályázat benyújtására 2018. január 19-én került sor, a pályázat támogatásban részesült 2018. július 16-án. A támogatási kérelem Magyar Államkincstár által működtetett rendszerben történő rögzítésekor derült ki, hogy Érd MJV 2016. évi adóerő képessége 17 681 Ft/fő volt, így a támogatási intenzitás mértéke 90%. A fent említett határozatban még 80%-os támogatási intenzitással számoltunk, azaz az összköltség 312.500.000,- Ft volt. A rendszerben kiadott adatoknak megfelelően tehát a következőképpen alakult a pályázat költségvetése:

 

Pályázat megnevezése

Igényelt támogatás összege (90 %)

Önerő összege (10%)

Beruházás összköltsége

Az érdi vállalkozói park infrastrukturális fejlesztése

bruttó 250.000.000,-

bruttó 27.780.000,-

bruttó 277.780.000,-

 

A fenti táblázatnak megfelelően módosítani szükséges a 315/2017. (XII.21.) határozatot, így a megmaradó 34.720.000,- Ft átcsoportosításra kerülhet az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetése céltartalék sorára.

 

A támogatási kérelemben benyújtott költségvetés készítése során a „0187/3 hrsz-ú ingatlan művelésből való kivonása földvédelmi járulék költségének biztosításáról” szóló 316/2017. (XII.21.) határozatban szereplő földvédelmi járulék összege 21.828.000,- Ft is beépítésre került a beruházási összköltségbe.

Ennek megfelelően a fent említett határozat visszavonása szükséges és a 21.828.000,- Ft átcsoportosítása az Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetésének céltartalék sorára.

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el a határozati javaslatokat!

 

 

Érd, 2018. augusztus 13.

 

 

T. Mészáros András

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztést készítette: Pályázati csoport

A döntés végrehajtásáért felelős szervezeti egységek: Pályázati csoport, Közgazdasági Iroda

A határozat továbbításáért felelős: Pályázati csoport

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 315/2017. (XII.21.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be  „Az érdi vállalkozói park infrastrukturális fejlesztése” címmel, az alábbi tartalommal:

-          a 0187/3 hrsz-ú ingatlan megközelíthetőségének kiépítése, közműfejlesztése és telekmegosztása

mindösszesen 277.780.000,- Ft összköltséggel, melyből 250.000.000,- Ft-ot jelen pályázatból, 27.780.000,- Ft-ot pedig Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének Általános tartaléka terhére kíván finanszírozni.

 

Pályázat megnevezése

Igényelt támogatás összege (90 %)

Önerő összege (10%)

Beruházás összköltsége

Az érdi vállalkozói park infrastrukturális fejlesztése

bruttó 250.000.000,- Ft

bruttó 27.780.000,- Ft

bruttó 277.780.000,- Ft

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges további intézkedések és nyilatkozatok megtételére.”

 

 

 

Határidő: 30 nap

 

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

-- ???

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

1.      Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése „Az érdi vállalkozói park infrastrukturális fejlesztése” címmel a 0187/3 hrsz-ú ingatlan megközelíthetőségének kiépítése, közműfejlesztése és telekmegosztása tárgyában benyújtott pályázat önerő összegének csökkenése miatt megmaradó 34.720.000,- Ft-ot átcsoportosítja az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének céltartalék sorára.

2.      Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 316/2017. (XII.21.) határozatát visszavonja, és a 0187/3 hrsz-ú ingatlan művelésből való kivonásának földvédelmi járulék megfizetésére tervezett költségét, 21.828.000,- Ft-ot átcsoportosít az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének céltartalék sorára.

 

 

Határidő: 30 nap

 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

 

 

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.