Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Fiókgyógyszertár

2019. jan. 21.

Javaslat fiókgyógyszertár létesítésével kapcsolatos szándéknyilatkozat megtételére

Tovább...

A 12. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések

2019. jan. 18.

Javaslat a 12. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Tovább...

A 2. és az 5. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések

2019. jan. 18.

Javaslat a 2. és az 5. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Tovább...

Nemzetiségi önkormányzatokkal együttműkődési megállapodás

2019. jan. 25.

Javaslat a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Tovább...

Lejárt - január

2019. jan. 25.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tovább...

Diósdi út 83. szám alatti ingatlan térítésmentes átadása az Érdligeti Református Egyházközség részére, óvodaépítés céljára

2019. jan. 25.

Javaslat az Érd, Diósdi út 83. szám alatti 12243 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes átadására az Érdligeti Református Egyházközség részére, óvodaépítés céljára

Tovább...

Érd TV könyvvizsgáló

2019. jan. 25.

Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására

Tovább...

NIF vételi ajánlat

2019. jan. 25.

Javaslat az „Érd-Érd alsó összekötő vágány” megvalósítása érdekében az érdi 19174 hrsz.-ú ingatlanés 19032 hrsz.-ú ingatlanból 275 m² területrész közterületből történő kivonására és értékesítésére (Gyakornok és Díjnok utca)

Tovább...

2018. évi költségvetés módosítás

2019. jan. 25.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

VEKOP-1.2.4-17 kódszámú „Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden” című pályázat benyújtása tárgyában meghozott közgyűlési határozat módosítása

2019. jan. 25.

Javaslat a VEKOP-1.2.4-17 kódszámú „Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden” című pályázat benyújtása tárgyában meghozott közgyűlési határozat módosítására

Tovább...

VEKOP-6.1.1-15 kódszámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázatok benyújtása tárgyában meghozott közgyűlési határozatok módosítása

2019. jan. 25.

Javaslat a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázatok benyújtása tárgyában meghozott közgyűlési határozatok módosítására

Tovább...

„Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című felhívásra pályázat benyújtása tárgyában meghozott közgyűlési határozat módosítása

2019. jan. 25.

Javaslat a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című felhívásra pályázat benyújtása tárgyában meghozott közgyűlési határozat módosítására

Tovább...

Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft 2018. évi üzleti tervének módosítása

2019. jan. 25.

Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft 2018. évi üzleti tervének módosítására

Tovább...

Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása véleményezésének lezárása

2019. jan. 25.

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása véleményezésének lezárására

Tovább...

Tolmács utca Jegyző utca és 7. sz. elkerülő út közötti szakaszára vonatkozóan HÉSZ módosítás

2019. jan. 25.

Javaslat a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet Szabályozási Terve módosításának elfogadására

a Tolmács utca Jegyző utca és 7. sz. elkerülő út közötti szakaszára vonatkozóan

Tovább...

Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítása 2019

2019. jan. 25.

 

Javaslat az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására

 

Tovább...

Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató közhasznú nonprofit Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására 2019

2019. jan. 25.

Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató közhasznú nonprofit Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására

 

 

 

 

Tovább...

A munka törvénykönyve 2019. január 1. napján hatályba lépő egyes rendelkezései által biztosított intézkedések alkalmazásának mellőzésére

2019. jan. 28.

Javaslat a munka törvénykönyve 2019. január 1. napján hatályba lépő egyes rendelkezései által biztosított intézkedések alkalmazásának mellőzésére

Tovább...