Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Martinovics u. 15.

2019. febr. 22.

Javaslat az Érd, Martinovics u. 15. szám alatti, 16054 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásra háziorvosi rendelő céljára

Tovább...

A 18. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

2019. febr. 22.

Javaslat a 18. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Tovább...

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzésének ellátására

2019. febr. 22.

Javaslat az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzésének ellátására

Tovább...

Az 1., a 13. és a 14. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

2019. febr. 22.

Javaslat az 1., a 13. és a 14. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Tovább...

Pályázat kiírására az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

2019. febr. 22.

Javaslat pályázat kiírására az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Tovább...

2019. évi közfoglalkoztatási program

2019. febr. 22.

Javaslat a 2019. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására

Tovább...

A civil keret felosztása

2019. febr. 22.

Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztására

Tovább...

Magyar Állam tulajdonában lévő érdi 0304/2, 0304/3, 0304/4, 0304/6 (volt honvédségi bázis) hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére

2019. febr. 22.

Javaslat a Magyar Állam tulajdonában lévő érdi 0304/2, 0304/3, 0304/4, 0304/6 (volt honvédségi bázis) hrsz-ú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére

Tovább...

Magyar Földrajzi Múzeum stratégiai tervének elfogadása

2019. febr. 22.

Javaslat a Magyar Földrajzi Múzeum stratégiai tervének elfogadására

Tovább...

Alapítványok részére történő forrás átadására

2019. febr. 22.

Javaslat alapítványok részére történő forrás átadására

Tovább...

2018. évi költségvetés módosítás

2019. febr. 22.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Javaslat az 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet több részterületet érintő módosítására

2019. febr. 22.

 

Javaslat az 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet több részterületet érintő módosítására

 

Tovább...

A Tolmács u. 091/4, 091/6, 091/34, 091/144 és 091/146 ingatlanok gazdasági célú fejlesztésére vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadására

2019. febr. 22.

Javaslat az Érd, Tolmács u. 091/4, 091/6, 091/34, 091/144 és 091/146 ingatlanok gazdasági célú fejlesztésére vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadására

Tovább...