Tisztelt Közgyűlés!

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

 

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek.

 

A 2014. évi helyi önkormányzati választásokon a 9. számú egyéni választókerület mandátumát nyertem meg. Az alábbiakról szeretném tájékoztatni a választókörzetemet:

Az elmúlt évhez hasonlóan végeztem a munkámat. Gyakran kerestek meg a választókerületemből telefonon és személyesen is.

Több esetben én mentem a helyszínre ahonnan megkerestek problémával (pl. vízelvezetés, kocsi beálló építés stb.) ilyen műszaki probléma esetén bevontam az ÉKF műszaki vezetőjét, aki szintén a helyszínre jött. Ezt a segítséget ezúton is köszönöm neki.

Sajnos az illegálisan elhelyezett szemét mindennapi probléma a városba, de igyekeztem megoldani a közterületesek és ÉKF bevonásával.

2019–ben is szervezője voltam az Érdi Városi Polgárőrség vezetőjével együtt a TE-SZEDD mozgalomnak, sikeres volt sokan részt vettek.

A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság kezdeményezésére az ÉKF kihelyezett a város területén (orvosi rendelők, óvodák, iskolák, gyalogos forgalom, közösségi ház közelébe stb.) 30 db szemétgyűjtő edényt, ezzel is felhívni a figyelmet, hogy ne szemeteljünk.

Szintén a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság kezdeményezte a Porta a virágzó kertváros cím létrehozását. A nyertes kihirdetésére az Érdi Napok keretében kerül sor.

Választókerületemben a Szovátai út teljes hosszában aszfaltot kapott. A Somogyvári utca aszfaltozása is elkészült, a lakók örömére. Jelenleg is folynak a munkálatok a Bihari és Bikszádi utcában itt is aszfaltozás következik.

Június 1-re meghirdetett szomszéd ünnep az én választó kerületemben is nagyon sikeres volt. 3 utcában került megrendezésre, minden helyszínen ott voltam, néhány helyre Polgármester úr is eljött.

Minden városi rendezvényen részt veszek, ami jó alkalom találkozni az érdi emberekkel.

Naprakész információval rendelkezem a választókerületem gondjairól.

Köszönöm mindazoknak, akik segítették munkámat.

 

 

Érd, 2019. szeptember 20.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Fülöp Sándorné