A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvtv.) 46. § (1) bekezdés b) pontja alapján került sor Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programjának kidolgozására, melyet a Közgyűlés 149/2008. (V. 29.) számú határozatával fogadott el.

 

A Kvtv. 48/B. (4) bekezdése alapján „A területi környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább a Program megújítását, illetve felülvizsgálatát követően – a 48/A. § (2) bekezdésének figyelembevételével – felül kell vizsgálni.”.

 

A Kvtv. 40. § (1) bekezdése szerint „A környezetvédelmi tervezés alapja a hatévente megújítandó, az Országgyűlés által jóváhagyott Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: Program).”

 

Az Országgyűlés a Nemzeti Környezetvédelmi Programot várhatóan 2021. év első félévében újítja meg.

 

A Kvtv. 48/A. § (2) bekezdése alapján: „A tervezés során

a) az alacsonyabb területi szintű környezetvédelmi tervet a magasabb területi szintű környezetvédelmi tervekkel,

b) a tematikus és az egyedi környezetvédelmi terveket az adott területi szint átfogó környezetvédelmi tervével

össze kell hangolni.”

 

A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programját legutóbb a 203/2018. (X. 25.) számú határozatával vizsgálta felül, és hagyta jóvá. A jóváhagyott Környezetvédelmi Program hatálya a Pest Megyei Környezetvédelmi Program hatályához igazodva 2020. év vége.

 

Tekintettel a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal történő kötelező összehangolásra célszerű Érd Megyei Jogú Város jelenlegi Környezetvédelmi Programját hatályában fenntartani, és a Nemzeti Környezetvédelmi Program elfogadását követően új területi környezetvédelmi programot készíteni.

 

Érd Megyei Jogú Város új Környezetvédelmi Programjának 2021. évben esedékes elkészítésére a 2021. évi költségvetésben 2.500.000 forintos forrás betervezése szükséges.

 

 

Érd, 2020. december 11.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 203/2018. (X. 25.) számú határozattal felülvizsgált és jóváhagyott 2018–2020. évekre szóló Környezetvédelmi Programjának hatályát fenntartja.

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy az új területi Környezetvédelmi Program elkészítése céljából Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetésébe 2.500.000 forint betervezésre kerül.

 

 

Határidő:         folyamatos

Felelős:            dr. Csőzik László  polgármester