A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83. § (2) bekezdés h–i) pontjai alapján a fenntartó többek között értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét, továbbá ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzatát.

 

Az Nkt. 85. § (3) bekezdése alapján a fenntartó honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelését.

 

Az önkormányzat fenntartásában működő Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2019/2020. évi pedagógiai-szakmai értékelésének alapját az alábbiak képezik:

 

  • az Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2019/2020-es nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámoló;
  • az óvoda által kötelezően használt nyomtatványok ellenőrzése (felvételi és mulasztási napló).

 

A fentiek áttekintését követően elkészített, az értékelés alapjául szolgáló összefoglalók az indokolás mellékletét képezik.

 

 

Érd, 2020. december 11.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva az önkormányzat fenntartásában működő Érdi Szivárvány Óvoda 2019/2020. évi pedagógiai-szakmai munkájának eredményességét és az intézmény pedagógiai programjában megjelölt feladatok végrehajtását az összefoglaló alapján kiemelkedőnek értékeli.

 

 

Határidő:         a döntés továbbítására – 2021. január 10.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva az önkormányzat fenntartásában működő Érdi Kincses Óvoda 2019/2020. évi pedagógiai-szakmai munkájának eredményességét, és az intézmény pedagógiai programjában megjelölt feladatok végrehajtását az összefoglaló alapján kiemelkedőnek értékeli.

 

 

Határidő:         a döntés továbbítására – 2021. január 10.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester