Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervét a 278/2019. (XII. 19.) határozatával hagyta jóvá.

 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2020. március 11-én 15 órától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján Érd Megyei Jogú Város polgármesterének és jegyzőjének 3/2020. (III. 18.) számú együttes utasítása rendkívüli munkarendet állapított meg a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan Az együttes utasítás 2020. március 19-től a Polgármesteri Hivatal valamennyi munkatársa számára – kivéve a Városrendészeti Csoport munkatársai – otthoni munkavégzést rendelt el. Az utasítás 2020. június 2. napjáig volt hatályban.

 

Az otthoni munkavégzés idején a belső ellenőrzésnek nem állt módjában helyszíni ellenőrzéseket folytatni.

 

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendelettel 2020. november 4-étől ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki. Tekintettel a veszélyhelyzet tartós és ismétlődő fennállására a 2020. évi belső ellenőrzési tervet módosítani szükséges az elmaradt ellenőrzések vonatkozásában.

 

A 2020. évben tervezett ellenőrzések tárgya:

 

  • az elektronikus ügyintézés folyamata (2020. éves terv 1.)
  • az iratkezelés ügyviteli folyamata (2020. éves terv 2.)
  • követelések kezelése (2020. éves terv 4.)
  • az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi alapja (két időszak - 2020. éves terv 3. és 8.)
  • az önkormányzati beszámoló ellenőrzése (2020. éves terv 5.)
  • az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság (ÉTH) gazdálkodása (2020. éves terv 6.)
  • a nemzetiségi önkormányzatok (2020. éves terv 7.)
  • a civil szervezetek támogatása (2020. éves terv 9.)
  • utóellenőrzések (2020. éves terv 10. és 11.)

 

A belső ellenőrzési csoport az elektronikus ügyintézés folyamata, az iratkezelés ügyviteli folyamata, az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi alapja (két ellenőrzés), az önkormányzati beszámoló összeállítása, valamint a követelések kezelése tárgyban tervezett ellenőrzéseket lefolytatta. Az utóellenőrzéseket a rendelkezésre álló kapacitással a 2020. évben végre tudja hajtani a belső ellenőrzési csoport.

 

A nemzetiségi önkormányzatok működésére, a civil szervezetek támogatására, valamint az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság (ÉTH) gazdálkodására vonatkozó ellenőrzést javaslom elhagyni a 2020. éves belső ellenőrzési tervből. Az elmaradt ellenőrzéseket a 2021. évi belső ellenőrzési terv tartalmazza.

 

A Bkr. 31. § (5) bekezdésében foglalt előírás értelmében „helyi önkormányzat esetében a belső ellenőrzési vezető a képviselő-testület egyetértésével módosíthatja az éves ellenőrzési tervet.”

 

A fentiek alapján szükséges a Polgármesteri Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervének módosítására vonatkozó javaslatot a határozat melléklete szerint jóváhagyni.

 

 

Érd, 2020. december 11.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) számú kormányrendeletre tekintettel – Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva, az alábbi döntést hozza:

 

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervének módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom.

 

 

Határidő:         2020. december 31.

Felelős:            dr. Konkoly Zita jegyző