Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 45. § (3) bekezdése értelmében a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom:

 

229/2019. (XI. 28.) 

 

a KEHOP-3.2.1-15-2016-00008 kódszámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Érd Város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” c. támogatásból vásárolt hulladékgyűjtő edények ÉTH Nonprofit Kft-nek történő bérbeadásáról

Határidő: 2019. december 31.

A bérleti szerződés aláírása megtörtént.

 

231/2019. (XI. 28.) 

 

dr. Dávid Ildikó Saroltával a 6. számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A szerződést a felek aláírták, továbbítása megtörtént a szolgáltató, a NEAK, és az ÁNTSZ részére.

232/2019. (XI. 28.) 

 

a BABY CLINIC Kft.-vel a 7. számú házi gyermekorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A szerződést a felek aláírták, továbbítása megtörtént a szolgáltató, a NEAK, és az ÁNTSZ részére.

233/2019. (XI. 28.) 

 

a BABY CLINIC Kft.-vel iskolaorvosi feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A szerződést a felek aláírták, továbbítása megtörtént a szolgáltató, a NEAK, és az ÁNTSZ részére.

237/2019. (XI. 28.) 

 

az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodás megkötéséről

Határidő: a megállapodás aláírására – 2019. december 15.

Az együttműködési megállapodás aláírása megtörtént.

238/2019. (XI. 28.)

az Érdi Horvát Önkormányzattal együttműködési megállapodás megkötéséről

Határidő: a megállapodás aláírására – 2019. december 15.

Az együttműködési megállapodás aláírása megtörtént.

239/2019. (XI. 28.) 

 

az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodás megkötéséről

Határidő: a megállapodás aláírására – 2019. december 15.

Az együttműködési megállapodás aláírása megtörtént.

240/2019. (XI. 28.) 

 

az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodás megkötéséről

Határidő: a megállapodás aláírására – 2019. december 15.

Az együttműködési megállapodás aláírása megtörtént.

241/2019. (XI. 28.) 

 

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodás megkötéséről

Határidő: a megállapodás aláírására – 2019. december 15.

Az együttműködési megállapodás aláírása megtörtént.

242/2019. (XI. 28.) 

 

az Érdi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodás megkötéséről

Határidő: a megállapodás aláírására – 2019. december 15.

Az együttműködési megállapodás aláírása megtörtént.

251/2019. (XII. 11.) 

 

az „Urban Innovative Actions”(Innovatív Városfejlesztési Tevékenységek) című pályázati felhívásra történő pályázat benyújtásáról

A pályázati adatlapot továbbítottuk.

252/2019. (XII.19.)

az érdi „Trianon 100 Emlékév” programsorozat megrendezéséről

Határidő:       a program benyújtására és elfogadására – 2019. január 31.

Az előterjesztést a 2020. január 30-ai Közgyűlés tárgyalja.

255/2019. (XII.19.)

a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2020. évi keretösszegének megállapításáról

Határidő: 2020. évi költségvetés tervezése

A határozat alapján elkészültek a 2020. január 1. napjától hatályos Cafetéria Szabályzatok.

 

257/2019. (XII.19.)

az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének felújítása tárgyú VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 számúprojekttől, és a kapcsolódó támogatási szerződéstől való elállásról

Határidő:       2019. december 31.

A határozatot és a polgármesteri nyilatkozatot a támogatási szerződéstől való elállásról megküldtük a minisztérium részére.

258/2019. (XII.19.)

az önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló 168/2018. (VIII.16.) határozat módosításáról

Határidő:       2019. december 31.

Támogatási szerződés módosítása nem szükséges.

260/2019. (XII.19.)

a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak átadásával összefüggő, a Magyar Állam javára történő ingatlan ingyenes felajánlásáról

Határidő:       a megállapodás aláírására 2020. január 31.

A Kormányhivatal nem fogadta el a felajánlott ingatlant, a határozat visszavonása szükséges.

261/2019. (XII.19.)

az Érdi Újság kiadói feladatainak ellátásáról

Határidő: a döntés továbbítására – 2019. december 31.

 

A határozat továbbítása megtörtént.

262/2019. (XII.19.)

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörére benyújtott pályázatok előzetes véleményezését végző személyek meghatározásáról

Az ügyvezető kiválasztására vonatkozó javaslatot a Közgyűlés a januári ülésén tárgyalja.

263/2019. (XII.19.)

helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultság megújításához való hozzájárulás megadásáról

Határidő: döntés továbbítására az ügyvezető felé: - azonnal

A határozat továbbítása megtörtént.

264/2019. (XII.19.)

az „Ez a Minimum!” program végrehajtásához szükséges intézkedésekről

Határidő: 2020. december 31.

A határozat továbbítása az érintettek részére megtörtént.

265/2019. (XII.19.)

a klímavészhelyzet fennállásáról és a kapcsolódó teendőkről szóló nyilatkozat megtételéről

Határidő: 2019. december 31.

A határozat közzététele megtörtént.

267/2019. (XII.19.)

az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozataláról

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

A határozatot továbbítottuk.

268/2019. (XII.19.)

az Érdi Galéria 2020. évi pénzügyi tervének jóváhagyásáról

Határidő: a döntés továbbítására – 2019. december 31.

A határozatot továbbítottuk.

269/2019. (XII.19.)

az Érdi Galéria 2020. évi kiállítási- és rendezvénytervének jóváhagyásáról

Határidő: a döntés továbbítására – 2019. december 31.

A határozatot továbbítottuk.

272/2019. (XII.19.)

az Érdi Kincses Óvoda 2018/2019. évi pedagógiai-szakmai munkájának értékeléséről

Határidő: döntés továbbítására – 2020. január 10.

A határozat továbbítása megtörtént az intézmény részére.

273/2019. (XII.19.)

az Érdi Szivárvány Óvoda 2018/2019. évi pedagógiai-szakmai munkájának értékeléséről

Határidő: döntés továbbítására – 2020. január 10.

A határozat továbbítása megtörtént az intézmény részére.

274/2019. (XII.19.)

az Érdi Kincses Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről

Határidő: a határozat továbbítására - 2020. január 10.

A határozat továbbítása megtörtént az intézmény részére.

275/2019. (XII.19.)

az Érdi Szivárvány Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről

Határidő: a határozat továbbítására - 2020. január 10.

A határozat továbbítása megtörtént az intézmény részére.

276/2019. (XII.19.)

az Érdi Kincses Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

Határidő: határozat továbbítására - 2020. január 10.

A határozat továbbítása megtörtént az intézmény részére.

277/2019. (XII.19.)

az Érdi Szivárvány Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról

Határidő: határozat továbbítására - 2020. január 10.

A határozat továbbítása megtörtént az intézmény részére.

279/2019. (XII.19.)

az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról

Határidő: 2020. január 15.

Felelős: Mészáros Mihály Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője, Bíró László Intézményi Gondnokság vezetője, Bertalan Ildikó Zsuzsanna Szociális Gondozó Központ vezetője

A határozatot továbbítottuk az érintett intézményvezetők részére.

280/2019. (XII.19.)

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2019. II. félévben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

A határozat továbbításra került az Érdi Települési Értéktár Bizottság részére.

281/2019. (XII.19.)

az Érdi Települési Értéktár Bizottság tagjának megválasztásáról

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

A határozat továbbításra került az Érdi Települési Értéktár Bizottság részére.

282/2019. (XII.19.)

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2020. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyásáról

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

A határozat továbbításra került az Érdi Települési Értéktár Bizottság részére.

284/2019. (XII.19.)

a Csuka Zoltán Díj adományozásáról

Határidő: Magyar Kultúra Napja 2020. január 22.

A Díj a Magyar Kultúra Napján átadásra került.

285/2019. (XII.19.)

az Érdi Művészeti Díj adományozásáról

Határidő: Magyar Kultúra Napja 2020. január 22.

A Díj a Magyar Kultúra Napján átadásra került.

286/2019. (XII.19.)

házszám megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról (Tóth András Ádám és Tóth-Farkas Andrea)

A határozatot közöltük az ügyféllel.

287/2019. (XII.19.)

házszám megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról (Dézsenyi Zoltán)

A határozatot közöltük az ügyféllel.

288/2019. (XII.19.)

házszám megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról (Rácz Árpád)

A határozatot közöltük az ügyféllel.

289/2019. (XII.19.)

házszám megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról (Ráczné Réti Zsuzsa)

A határozatot közöltük az ügyféllel.

 

Egyes döntések végrehajtása az eredetileg meghatározott határidőben nem volt lehetséges, illetve a végrehajtásra objektív ok miatt nem kerülhetett sor, ezért e döntések visszavonása, illetve módosítása szükséges. Erre a határozati javaslatban foglaltak szerint teszek javaslatot!

 

Érd, 2020. január 24.

 

Dr. Csőzik László

  polgármester

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak átadásával összefüggő, a Magyar Állam javára történő ingatlan ingyenes felajánlásáról szóló 260/2019. (XII. 19.) határozatát visszavonja, tekintettel arra, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal képviseletében eljáró Kormánymegbízott a felajánlott Érd, Enikő utca 2. szám alatt található, 22552/16/A/93  és 22552/16/A/92 helyrajzi számú társasházi ingatlanok tulajdonjogát nem fogadta el.

 

Határidő:       a határozat továbbítására - azonnal

 

Felelős:           dr. Csőzik László - polgármester

 

 

 Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II.

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Újság kiadói feladatainak ellátásáról szóló 261/2019. (XII. 19.) határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Újság című időszakos lap komplex szerkesztési, tartalmi, nyomdai késztermék előállítási és terjesztési feladatainak elvégzését 2020. március 1. napjától határozatlan időtartamra megrendeli az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól.”

 

A határozat egyéb részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

 

 

 

Határidő:       a határozat továbbítására - azonnal

 

Felelős:           dr. Csőzik László - polgármester

 

 

 

 

 

 Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.