Tisztelt Közgyűlés!

 

Az Érdi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság. Feladata, hogy a keretein belül működő kézilabda sportszakág számára a mai kor követelményeinek megfelelő működési, fejlesztési, támogatói és üzleti hátteret biztosítson, elősegítve ezzel a városi sportélet új alapokra való helyezését.

 

A Társaságnál megbízási szerződéssel rendelkező hivatásos sportolók és több munkavállaló munkabére sem teljesíthető a TAO támogatásból. Emellett a céget áfa- és járulékfizetési kötelezettség is terheli, melynek rendezése hiányában a NAV-on keresztül érkező TAO támogatástól elesne, visszamenőleg sem kaphatná azt meg. A fenti szerződések kifutásáig ezért a tulajdonosnak kell biztosítani a szükséges fedezetet. Továbbá a társaságnak biztosítania kell a TAO támogatások önrészét. Újabb terhet jelent a COVID tesztek elvégzése, melyet jelenleg a társaságnak kell megfinanszíroznia (havi 2 millió forint).

 

2020. január hónapra az alapító nevében eljáró Közgyűlés az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletében foglaltak szerint bruttó 61.849.000 forint összegben biztosította a társaság működéséhez szükséges forrást. Februárra és márciusra az 5/2020. (I. 30.) számú önkormányzati határozatunkkal havi 57 millió forint önkormányzati forrást nyújtottunk szponzori szerződés formájában.

 

A szponzori szerződés lejártakor, 2020. március 31-én, a fennálló pandémiás helyzetre való tekintettel, újabb szponzori szerződés megkötésére nem kerülhetett sor. Egyéb megoldás hiányában – a Társaság könyvvizsgálójának és felügyelőbizottságának a véleménye alapján – a 33/2020 (V. 12.) számú polgármesteri határozattal az alapító pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Társaság törzstőkéjét 10 millió forinttal, tőketartalékát pedig 90 millió forinttal felemelte. Így április, május és június hónapokra is biztosítva volt a Társaság forrásigénye.

 

A társaság a tulajdonos részére benyújtotta a módosított üzleti tervét, melyben a biztonságos működés, valamint a feladatok ellátása érdekében 2020. júliustól–december hónapig terjedő időszakra bruttó 91.440.000 forint finanszírozást kér – a pandémiás helyzet megszűntével – a felnőttcsapat és az utánpótlás biztosítása érdekében szponzorációs szerződés formájában.

 

 

Érd, 2020. október 16.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Sport Kft.-vel 2020. július–december hónapokra szponzori szerződést köt 72.000.000 forint + áfa összegben.

 

A Közgyűlés a társaság üzleti tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

A szerződéskötéshez szükséges pénzügyi fedezet az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a rendelet 20. számú mellékéletében a céltartalék soron rendelkezésre áll.

 

Határidő:         a határozat továbbítására: azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.