Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Kötelező maszkviseléssel érintett közterületek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

2020. dec. 21.

INDOKOLÁS

 

a kötelező maszkviseléssel érintett közterületek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

Tovább...

Helyi adókról szóló 42/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

2020. dec. 21.

INDOKOLÁS

 

a helyi adókról szóló 42/2011. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Tovább...

Közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (V. 28.) számú önkormányzati rendelet módosítása

2020. dec. 21.

INDOKOLÁS

 

a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló

10/2014. (V. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításához

Tovább...

Szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosítása

2020. dec. 21.

INDOKOLÁS

 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) számú

önkormányzati rendelet módosításához

Tovább...

Az érdi11. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet helyettesítéssel történő ellátása

2020. dec. 21.

INDOKOLÁS

                                 

 az érdi 11. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet helyettesítéssel történő ellátásáról szóló polgármesteri döntéshez

Tovább...

Az érdi 9. számú számú háziorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntés

2020. dec. 21.

INDOKOLÁS

 

az érdi 9. számú számú háziorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntéshez

Tovább...

Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének módosítása

2020. dec. 21.

INDOKOLÁS

 

Az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervének módosításáról szóló döntéshez

 

Tovább...

Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítása

2020. dec. 21.

INDOKOLÁS

 

a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosításáról szóló döntéshez

 

Tovább...

Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötése

2020. dec. 21.

INDOKOLÁS

 

a Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötéséről szóló polgármesteri döntéshez

 

 

Tovább...

A szociális és gyermekjóléti intézmények szervezeti és működési szabályzatának, valamint szakmai programjának elfogadása

2020. dec. 21.

INDOKOLÁS

 

a szociális és gyermekjóléti intézmények szervezeti és működési szabályzatának, valamint szakmai programjának elfogadásáról szóló döntésekhez

Tovább...

Szepes Gyula Művelődési Központ, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár és a Magyar Földrajzi Múzeum Alapító Okiratának módosítása

2020. dec. 21.

INDOKOLÁS

 

a Szepes Gyula Művelődési Központ, a Csuka Zoltán Városi Könyvtár és a Magyar Földrajzi Múzeum Alapító Okiratának módosításáról szóló döntés meghozatalához

Tovább...

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény kapacitás átcsoportosítása

2020. dec. 21.

INDOKOLÁS

 

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény kapacitás átcsoportosításához

Tovább...

A mentőtiszti szolgáltatás működtetése

2020. dec. 21.

INDOKOLÁS

 

a mentőtiszti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntéshez

Tovább...

Érd MJV közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerület által meghatározandó felvételi körzeteinek kialakítása

2020. dec. 21.

INDOKOLÁS

 

az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerület által meghatározandó felvételi körzeteinek kialakításáról szóló döntéshez

 

Tovább...

Támogatási szerződés megszüntetése

2020. dec. 21.

INDOKOLÁS

 

támogatási szerződés megszüntetéséről szóló döntéshez

Tovább...

Érd és Térsége Mentőszolgálatért Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadása

2020. dec. 21.

INDOKOLÁS

 

az Érd és Térsége Mentőszolgálatért Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadásáról szóló döntéshez

Tovább...

Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló

2020. dec. 21.

 

INDOKOLÁS

 

az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásához

Tovább...