Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Érdi 3. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetés

Javaslat az érdi 3. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Tovább...

Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény SZMSZ jóváhagyása

Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására

Tovább...

Autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámoló

Javaslat az autóbusszal végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadásával kapcsolatos döntésre

Tovább...

Beszámoló a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2020. évi tevékenységéről

Beszámoló a Fészek Gyermekvédő Egyesület 2020. évi tevékenységéről

Tovább...

Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről, gazdálkodásáról

Beszámoló az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi távhőszolgáltatási tevékenységéről, gazdálkodásáról

Tovább...

Érd, Kolozsvári utca 16. szám alatti, 5073 helyrajzi számú ingatlannak az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, kulturális központ létrehozása céljára történő térítésmentes átadásáról szóló 213/2020. (XII. 17.) számú határozat visszavonása

Javaslat az Érd, Kolozsvári utca 16. szám alatti, 5073 helyrajzi számú ingatlannak az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére, kulturális központ létrehozása céljára történő térítésmentes átadásáról szóló 213/2020. (XII. 17.) számú határozat visszavonására

Tovább...

Érdi 9. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetése

Javaslat az érdi 9. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Tovább...

Beszámoló a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2020. évi tevékenységéről

Beszámoló a Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2020. évi tevékenységéről

Tovább...

Beszámoló a Beszélj Velem Alapítvány 2019/2020-as nevelési évben végzett munkájáról

Beszámoló a Beszélj Velem Alapítvány 2019/2020-as nevelési évben végzett munkájáról

Tovább...

Beszámoló az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának 2020.

Az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beszámolója

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának 2020. évre vonatkozó tapasztalatairól

Tovább...

Lejárt - 2021. június

J E L E N T É S

 

 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

Tovább...

Jogi és Közbiztonsági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása

Javaslat a Jogi és Közbiztonsági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztására

Tovább...

Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2020. évi tevékenységéről

Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2020. évi tevékenységéről

Tovább...

Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2020. évi szakmai tevékenységéről

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. §(1) bekezdése alapján az egészségügyi intézmények fenntartójának hatáskörébe tartozik többek között az intézmény működésének szakmai felügyelete és ellenőrzése.

 

A fenntartó szakmai felügyeleti jogának gyakorlása az egészségügyi szolgáltató évenkénti beszámoltatásával valósulhat meg. Ezzel összhangban a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának az intézet irányításáról rendelkező II. fejezete is akként rendelkezik, hogy Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése évente beszámolót kér az intézmény vezetőjétől az intézményben folyó szakmai tevékenységről.

 

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója által elkészített részletes szakmai beszámoló az előterjesztés melléklete.

 

 

Érd, 2021. június 21.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (1) bekezdése szerinti fenntartói hatáskörében eljárva – elfogadja a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2020. évi szakmai beszámolóját.

 

 

Határidő:         a döntés továbbítására – 2021. június 30.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többségszükséges.

Tovább...

Érd MJV Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához való csatlakozás

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) számú kormányrendelet alapján a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű fiatalok számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. A pályázat kiírására a települési önkormányzat jogosult, melynek feltétele a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához történő csatlakozás.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX. 24.) számú rendelettel létrehozott Tehetséggondozó, valamint Esélyteremtő Ösztöndíjra csak az alap- és középfokú tanulmányokat folytató diákok jogosultak, azaz a felsőoktatási tanulmányokat folytató diákok kizárólag Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülhetnek. Erre tekintettel azt javaslom, hogy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos önkormányzati önrész a 2021. évi keretösszeggel megegyezően 10 millió forintban kerüljön megállapításra a 2022. évi pályázati forduló során.

 

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából minden év szeptemberében hirdeti meg pályázati felhívását, az önkormányzatok csatlakozási határideje pedig októberre tehető.

 

 

Érd, 2021. június 23.

 

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához.

 

A Közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben felhasználható keretösszeget 10 millió forintban határozza meg, melyet a város 2022. évi költségvetésében biztosítani szükséges.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási dokumentumot aláírja és felkéri, hogy a fenti költség biztosítására a 2022. évi költségvetés tervezésekor legyen figyelemmel.

 

 

Határidő:         határozat továbbítására – 2021. október 31.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többségszükséges.

Tovább...

Érd MJV Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítése

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítésére

Tovább...

Bruházási hitel felvétele

Javaslat beruházási hitel felvételére

Tovább...

Kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok egységes javadalmazási szabályzatának megalkotásához és a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása

Javaslat a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok egységes javadalmazási szabályzatának megalkotásához és a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításához

Tovább...

EuroVelo6 országos kerékpáros útvonal Érd-Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosításának kezdeményezés

Javaslat az EuroVelo6 országos kerékpáros útvonal Érd-Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosításának kezdeményezésére

Tovább...