Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Lejárt - 2021. november

JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tovább...

A helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II. 27.)

önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Érd MJV HÉSZ 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet teljes felülvizsgálatának megkezdése

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet teljes felülvizsgálatának megkezdésére

Tovább...

Pályázat benyújtása a „Bölcsődei fejlesztési program (3. számú módosítása)” című pályázati felhívásra

Javaslat pályázat benyújtására a „Bölcsődei fejlesztési program (3. számú módosítása)”

című pályázati felhívásra

Tovább...

191/2021. (IX.30.) számú közgyűlési határozat visszavonása

Javaslat a191/2021. (IX.30.) számú közgyűlési határozat visszavonására

Tovább...

Poly-Art Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadása

Javaslat a Poly-Art Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadására

Tovább...

A köztemetőre vonatkozó 2021. évi temetői díjak felülvizsgálata

Javaslat a köztemetőre vonatkozó 2021. évi temetői díjak felülvizsgálatára

Tovább...

Bar-Hegedűs Anita egyéni vállalkozó 22716 hrsz-ú önkormányzati ingatlannal kapcsolatos, szerződésátruházásra vonatkozó kérelmének elbírálása

Javaslat Bar-Hegedűs Anita egyéni vállalkozó 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlannal kapcsolatos, szerződésátruházásra vonatkozó kérelmének elbírálására

Tovább...

Az érdi 5. számú alapellátási házi gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések

Javaslat az érdi 5. számú alapellátási házi gyermekorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Tovább...

Szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítása

Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására

Tovább...

Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítása

Javaslat a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására

Tovább...

BUDAVIDÉK Kereskedelmi és Vagyonhasznosító Zrt által benyújtott telepítési tanulmányterv elfogadása

Javaslat aBUDAVIDÉK Kereskedelmi és Vagyonhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által benyújtott telepítési tanulmányterv elfogadására

 

Tovább...

A háziorvosi körzetek felülvizsgálatának kezdeményezése

Javaslat a háziorvosi körzetek felülvizsgálatának kezdeményezésére

Tovább...

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft 2020/21. év második félévi üzleti tervének módosítására és a 2021/22. év első félévi üzleti tervének elfogadása

Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

2020/21. évmásodik félévi üzleti tervének módosítására és a 2021/22. év első félévi

üzleti tervének elfogadására

Tovább...

Tájékoztató iskolák 2020/2021. tanévben végzett munkájáról

TÁJÉKOZTATÓ az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2020/2021. tanévben végzett munkájáról

Tovább...

Érd MJV 2021. évi költségvetést módosítása

Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III.10.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Közterület elnevezése

Javaslat közterület elnevezésére

Tovább...

Érd MJV Klímavédelmi Stratégia elfogadása

avaslat Érd Megyei Jogú Város Klímavédelmi Stratégiájának az elfogadására

Tovább...