Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 45. § (3) bekezdése értelmében a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom:

 

146/2015. (VI. 25.)

 

a Cinka Panna Cigány Színház Közhasznú alapítvány támogatásáról

Határidő: 30 nap

A támogatás átvezetésre került a költségvetésben.

147/2015. (VI. 25.)

 

településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről a Fácánköz u. – Pacsirta u. – Fogoly u. – Pintyőke u. által közrezárt tömb területére vonatkozóan

Határidő: a döntés továbbítására 10 nap

A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendeletnek megfelelően az államigazgatási szervek felé az előzetes véleménykérés, és a partnerségi tájékoztatás megtörtént.

148/2015. (VI. 25.)

 

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázathoz kapcsolódó önrész biztosításáról

Határidő: azonnal

Az önrész biztosítása a költségvetésben megtörtént.

149/2015. (VI. 25.)

 

az SH/3/32 regisztrációs számú „Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátás biztonság javítása érdekében” című pályázathoz kapcsolódó önerő biztosításáról

Határidő: folyamatos

A döntés átvezetésre került a költségvetésben.

150/2015. (VI. 25.)

 

az ÉTH Nonprofit Kft. társasági szerződésének kiegészítéséről

Határidő: 2015. augusztus 31.

A határozat továbbításra került. A társasági szerződés módosítása megtörtént.

151/2015. (VI. 25.)

 

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-vel szemben fennálló tagi kölcsön követelés apportálásáról

Határidő: 2015. augusztus 31.

A határozat továbbítása megtörtént.

152/2015. (VI. 25.)

 

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. részére bérbe adott, Sas utca 2. szám alatti ingatlan bérleti díjának módosításáról

Határidő: 2015. július 1.

A szerződés aláírásra került.

153/2015. (VI. 25.)

 

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról

Határidő: a határozat továbbítására azonnal

A határozat továbbításra került az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. részére.

155/2015. (VI. 25.)

 

pályázat kiírásáról a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátására

Határidő: a pályázati kiírás továbbítására - azonnal

A pályázat meghirdetésre került, döntés jelen ülésen várható.

156/2015. (VI. 25.)

 

a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című pályázat benyújtásáról

Határidő: azonnal

2015. június 26-án benyújtásra került a pályázat.

158/2015. (VI. 25.)

 

a „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztésére, felújítása” című pályázati kiírásra történt pályázat benyújtásának jóváhagyásáról szóló 101/2015. (IV.30.) határozat módosításáról

Határidő: azonnal

Az igényelt (20.000.000,- Ft) támogatáshoz képest csökkentett támogatás került megítélésre (19.300.000,- Ft), ezért többletönerő (+ 700.000,- Ft) került biztosításra a költségvetésben. A felmerülő önerő összege összesen 1.762.829,- Ft.

159/2015. (VI. 25.)

 

Dr. Balogh Éva házi gyermekorvosi szerződésének megújításáról

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A szerződés aláírása megtörtént.

160/2015. (VI. 25.)

 

dr. Balogh Éva házi gyermekorvos iskola-egészségügyi feladatokra kötött szerződésének megújításáról

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A szerződés aláírása megtörtént.

162/2015. (VI. 25.)

 

Mohauptné Dr. Benkó Márta házi gyermekorvos iskola-egészségügyi feladatokra kötött szerződésének megújításáról

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A szerződés aláírása megtörtént.

163/2015. (VI. 25.)

 

Dr. Bognár Sára házi gyermekorvosi szerződésének megújításáról

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A szerződés aláírása megtörtént.

164/2015. (VI. 25.)

 

Dr. Bognár Sára házi gyermekorvos iskola egészségügyi feladatokra kötött szerződésének megújításáról

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A szerződés aláírása megtörtént.

165/2015. (VI. 25.)

Dr. Makay Erika házi gyermekorvosi szerződésének megújításáról

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A szerződés aláírása megtörtént.

166/2015. (VI. 25.)

 

Dr. Makay Erika házi gyermekorvos iskola egészségügyi feladatokra kötött szerződésének megújításáról

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A szerződés aláírása megtörtént.

167/2015. (VI. 25.)

 

Dr. Jánosi Mihály házi gyermekorvosi szerződésének megújításáról

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A szerződés aláírása megtörtént.

168/2015. (VI. 25.)

 

Dr. Jánosi Mihály házi gyermekorvos iskola egészségügyi feladatokra kötött szerződésének megújításáról

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A szerződés aláírása megtörtént.

169/2015. (VI. 25.)

 

Dr. Deák Eszter Györgyi háziorvosi szerződésének megújításáról

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A szerződés aláírása megtörtént.

170/2015. (VI. 25.)

 

Dr. Schütz István háziorvosi szerződésének megújításáról

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A szerződés aláírása megtörtént.

171/2015. (VI. 25.)

 

Dr. Deák Erzsébet háziorvosi szerződésének megújításáról

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A szerződés aláírása megtörtént.

172/2015. (VI. 25.)

 

Dr. Deák Gábor háziorvosi szerződésének megújításáról

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A szerződés aláírása megtörtént.

173/2015. (VI. 25.)

 

Dr. Sziráki Csaba háziorvosi szerződésének megújításához

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A szerződés aláírása megtörtént.

174/2015. (VI. 25.)

 

Dr. Horváth Ildikó háziorvosi szerződésének megújításáról

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A szerződés aláírása megtörtént.

175/2015. (VI. 25.)

 

Dr. Szalai Ilona háziorvosi szerződésének megújításáról

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A szerződés aláírása megtörtént.

176/2015. (VI. 25.)

 

Dr. Schütz Andrea háziorvosi szerződésének megújításáról

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A szerződés aláírása megtörtént.

177/2015. (VI. 25.)

 

Dr. Könyves Klára háziorvosi szerződésének megújításáról

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A szerződés aláírása megtörtént.

178/2015. (VI. 25.)

 

Dr. Suda Katalin háziorvosi szerződésének megújításáról

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A szerződés aláírása megtörtént.

179/2015. (VI. 25.)

 

Dr. Szigetvári György háziorvosi szerződésének megújításáról

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A szerződés aláírása megtörtént.

180/2015. (VI. 25.)

 

Dr. Tóth Katalin háziorvosi szerződésének megújításáról

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A szerződés aláírása megtörtént.

181/2015. (VI. 25.)

 

Dr. Incze Ferenc Miklós háziorvosi szerződésének megújításáról

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A szerződés aláírása megtörtént.

182/2015. (VI. 25.)

 

Dr. Radvánszky Katalin Borbála háziorvosi szerződésének megújításáról

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A szerződés aláírása megtörtént.

183/2015. (VI. 25.)

 

megállapodás megkötéséről a Szülők Fóruma Egyesülettel

Határidő: a szerződés aláírására – 2015. július 31.

A szerződés aláírása megtörtént.

185/2015. (VI. 25.)

 

a Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozására vonatkozó javaslat megtételéről

Határidő: a döntés továbbítására – 2015. augusztus 31.

A javaslatot továbbítottuk a Pest Megyei Közgyűlés elnöke részére.

186/2015. (VII.30.)

 

a köznevelési intézmények működtetéséhez szükséges hozzájárulásról

Határidő: azonnal

A döntés átvezetésre került a költségvetésben.

187/2015. (VII.30.)

 

visszatérítendő működési támogatásról Érd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata részére

Határidő: megállapodás aláírására 30 nap

A döntés átvezetésre került a költségvetésben.

188/2015. (VII.30.)

 

pályázat kiírásáról a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására

Határidő: a pályázat közzétételére2015. augusztus 15.

A pályázati felhívás közzététele megtörtént a www.erd. hu  honlapon, valamint megjelent az Érdi Újságban 08. 10-én, 08. 26-án és 09.09-én.

189/2015. (VII.30.)

 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről

Határidő: a szerződés megkötéséreazonnal

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés aláírása megtörtént 2015. 08. 01-én.

190/2015. (VII.30.)

 

áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosításáról

Határidő: 2015. augusztus 31.

A döntés átvezetésre került a költségvetésben.

250/2013. (X.31.)

a Magyar Telekom Nyrt. által létesítendő 40 méter magas antennatartó torony elhelyezésével kapcsolatos döntések meghozataláról

Határidő: a használatbavételi engedélyt követően a szerződés aláírására – 60 nap, TSZT, HÉSZ módosítás esetében folyamatos

A részterületekre vonatkozó HÉSZ módosításban - (14/2015. (III.31.) önk. rendelet – benne volt a torony ingatlana, a szükséges övezeti átsorolás megtörtént. Jogerős építési engedély van a megvalósításra. A megépítés, használatba vétel után kerül sor majd a szerződéskötésre.

81/2015. (IV.30.)

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatási szerződés módosításáról

Határidő: 2015. július 20.

A közszolgáltatási szerződés aláírása megtörtént.

108/2015. (IV.30.)

a kárpátaljai magyar települések megsegítéséről

Határidő: a határozat továbbítására - azonnal

A határozat végrehajtásához a fedezet a költségvetésben elkülönítésre került.

 

136/2015. (V. 28.)

a 2015. évi civil, illetve polgármesteri kerethez kapcsolódó alapítványi források átadásáról

Határidő: 2015. május 31.

Civil alap támogatási szerződéseinek aláírása megtörtént.

138/2015. (V. 28.)

 

megállapodás megkötéséről a Gyermekünk Álmaiért Alapítvánnyal

Határidő: a szerződés aláírására – 2015. június 30.

A szerződés aláírása megtörtént.

 

 

Érd, 2015. szeptember 16.

 

 

T. Mészáros András