Tisztelt Közgyűlés! 

Amint az T. Képviselőtársaim előtt is ismert, Magyarország Miniszterelnöke 2015. július 3-án Érdre látogatott és a Modern Városok Program keretében együttműködési megállapodást írt alá a város vezetőivel a Batthyány 2015-2020 elnevezésű városfejlesztési programcsomag megvalósításáról. 

A programcsomag közszolgáltatás fejlesztésre vonatkozó alprogramjában szerepel a Vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütem fejlesztése. 

Érd több városrészében a csapadékvíz elvezetésének megoldatlansága minden évben súlyosan károsítja az úthálózatot, és mostanra már a magántulajdonban lévő ingatlanoknál is gondot okoz. A csapadékvíz a város területén több helyen forrás formájában tör a felszínre és  szabályozott elvezetés hiányában környezetében nagy területet áztat át. A kisebb-nagyobb dombokkal, völgyekkel tagolt kistérségi tájon a mélyebben fekvő településrészek, illetve települések számítanak a felszíni vízelvezetés szempontjából a legkényesebb területeknek. 

A projekt a város legkritikusabb részein kötné be a meglévő elvezetési rendszerekbe az utcákat, ahol pedig ezt nem lehet, ott szikkasztó árok rendszereket alakítana ki. 

A Papi földek záportározó esetében rendelkezésre áll egy tanulmányterv és egy diplomaterv. A tervezett beavatkozási területre az elvi vízjogi engedély megújítása, valamint az új vízjogi engedélyek megkérése, továbbá a szükséges előzetes hidrogeológiai vizsgálatok elvégzése is folyamatban van. 

A projekt keretében a következő záportározók illetve felszíni vízelvezetési rendszerek kiépítését tervezzük: 

1. Záportározók létrehozása (Papi földek, Tárnoki-Kalotaszegi út) 

2. Vízrendezésre kijelölt területek:

- Folyondár – Fügefa – Fűzfa – Felsővölgyi –Alsóvölgyi –Fürdő utca vízelvezetési rendszere

- Akácfa –Almafa – Avar – Áfonya – vízelvezetési rendszer kiépítése;

- Tusnádi – Törcsvári – Torockói – Kalotaszegi u. vízgyűjtő rendszer kiépítése, elvezetés a Benta-patakba;

- Szövő- és Iparos út környékének vízrendezése;

- Gyöngyvirág – Gyűszűvirág – Harangvirág – Hajnalka – Bor nevű utcák – Csanád utca vízelvezetési rendszerének kiépítése;

- Tárcsázó – Felső – Ilona – Dózsa Gy. utca és környékének vízrendezése;

- Sas – Karvaly – Keselyű – Sólyom utcák vízrendezése;

- Túzok – Szalonka u. környékének vízrendezése;

- Naszályi – Murányi – Mecseki u. környékének vízrendezése;

- Tárnok – Diósd kapcsolódó vízrendezés;

- M7 fölötti terület vízrendezése. 

Kérem, a Közgyűlést, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a határozati javaslatot fogadja el! 

Érd, 2015. szeptember 8. 

 

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a következő záportározók, valamint vízrendezésre kijelölt területek létesítésével és azoknak az Érd és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízelvezetési Önkormányzati Társulás által történő kialakításával: 

1. Záportározók létrehozása (Papi földek, Tárnoki-Kalotaszegi út); 

2. Vízrendezésre kijelölt területek: 

- Folyondár – Fügefa – Fűzfa – Felsővölgyi –Alsóvölgyi –Fürdő utca vízelvezetési rendszere;

- Akácfa –Almafa – Avar – Áfonya – vízelvezetési rendszer kiépítése;

- Tusnádi – Törcsvári – Torockói – Kalotaszegi u. vízgyűjtő rendszer kiépítése, elvezetés a Benta-patakba;

- Szövő- és Iparos út környékének vízrendezése;

- Gyöngyvirág – Gyűszűvirág – Harangvirág – Hajnalka – Bor nevű utcák – Csanád utca vízelvezetési rendszerének kiépítése;

- Tárcsázó – Felső – Ilona – Dózsa Gy. utca és környékének vízrendezése;

- Sas – Karvaly – Keselyű – Sólyom utcák vízrendezése;

- Túzok – Szalonka u. környékének vízrendezése;

- Naszályi – Murányi – Mecseki u. környékének vízrendezése;

- Tárnok – Diósd kapcsolódó vízrendezés;

- M7 fölötti terület vízrendezése. 

 

Határidő: a határozat közlésére – azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

Melléklet