Tisztelt Közgyűlés!

Az Érdi Újság kiadói és terjesztési feladatait a Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft. látja el,a 2015. április 1-jén hatályba lépett, egy éves határozott időtartamú vállalkozási szerződés alapján.

Az önkormányzati lap hosszabb távú, rentábilis működésének biztosítása érdekében határozatlan időtartamú vállalkozási szerződés megkötésére irányuló, uniós eljárásrendben lefolytatott közbeszerzési eljárást készítünk elő.

Tekintettel arra, hogy a határozatlan időtartamú szerződés fedezetének biztosítása a 2016. évi és az azt követő évek költségvetését érinti, a kötelezettség vállalásához a Közgyűlés hozzájárulása szükséges. 

A beszerzés becsült értéke 99.600.000,- Ft. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fentiek alapján a költségvetési éven áthúzódó, tartós kötelezettségvállaláshoz hozzájárulni szíveskedjen! 

Érd, 2015. október 7.

 

 

T. Mészáros András

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Újság komplex szerkesztési, tartalmi, nyomdai előállítása és terjesztése tárgyában kötendő, határozatlan időtartamú szerződéshez szükséges forrást 24.900.000,- Ft+ÁFA összegben a 2016. évi költségvetésben, és az azt követő évek költségvetéseiben biztosítja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.