Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Személyes gondoskodásról, közétkeztetésről szóló rendelet módosítása

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.)  önkormányzati rendelet módosítására 


Tovább...

Tanulmányi ösztöndíjakról szóló rendelet módosítása

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítására 

Tovább...

Hozzájárulás fiókgyógyszertár létrehozásához

Javaslat fiókgyógyszer létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Tovább...

Hozzájárulás praxisjog gyakorlásához vállalkozó fogorvosok részére

Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, vállalkozó fogorvosok részére a fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében

Tovább...

Tájékoztató Bűnmegelőzési pályázat benyújtásáról

Tájékoztató a Bűnmegelőzési projektek megvalósítása című pályázat benyújtásáról

 
Tovább...

Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése, új kamerahelyek kijelölése

Javaslat a városi térfigyelő kamerarendszer korszerűsítésére voantkozó koncepció elfogadására és az új kamerarendszer térfigyelő kamerahelyeinek kijelölésére

Tovább...

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tovább...

2015. évi költségvetés 4. módosítása

Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Helyi adórendelet módosítása

Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására 

Tovább...

Hulladékkezelési közszolgáltatásról, és a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletek módosítása

Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet, és a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013.(XI.7.) önkormányzati rendeletmódosítására

Tovább...

TSZT és HÉSZ módosítása - 40-e vasúti fővonal kapcsán

Javaslat a 40-es számú vasúti fővonal Kelenföld-Százhalombatta szakaszának korszerűsítése kapcsán a Településszerkezeti Terv, és a Helyi Építési Szabályzat módosítására 

Tovább...

Pest megye önálló régióvá válásának támogatása

Javaslat a Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válásával kapcsolatos kezdeményezés támogatására

Tovább...

Településrendezési szerződés megkötése - KRAUSE Kft.

Javaslat a KRAUSE Kft. telephelyére – Érd, 24799/3 és 24726 hrsz-ú ingatlanok – vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadására, és településrendezési szerződés megkötésére

Tovább...

Beruházási célokmány elfogadása - Gyermekjóléti Központ

Javaslat beruházási célokmány módosítására az Érd, Bethlen G. u. 33. (Rómer Flóris tér 1.) szám alatti ingatlanon lévő Gyermekjóléti Központ felújításával kapcsolatban 

Tovább...

Kéményseprő szolgáltatásra kiírt pályázat elbírálása

Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat elbírálására 

Tovább...

ÉTCS koncessziós szerződés módosítása

Javaslat az érdi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó csatornahálózat üzemeltetésére kötött koncessziós szerződés módosítására

Tovább...

Költségvetési szervek alapító okirat módosítása

Javaslat költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására 

Tovább...

Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás - alapító okirat módosítás

Javaslat az önkormányzat családsegítési, illetve gyermekjóléti szolgáltatási feladatainak ellátásához kapcsolódó döntések meghozatalára

Tovább...

Közterületi információs rendszer költségeinek biztosítása

Javaslat a közterületi információs rendszer terveinek elfogadására és az ütemezett megvalósítás költségeinek biztosítására 

Tovább...

MLSZ pályázathoz többlet önrész biztosítása

Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program című pályázat keretében többlet önerő biztosítására

Tovább...