Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Személyes gondoskodásról, közétkeztetésről szóló rendelet módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.)  önkormányzati rendelet módosítására 


Tovább...

Tanulmányi ösztöndíjakról szóló rendelet módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról szóló 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosítására 

Tovább...

Hozzájárulás fiókgyógyszertár létrehozásához

2018. okt. 10.

Javaslat fiókgyógyszer létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Tovább...

Hozzájárulás praxisjog gyakorlásához vállalkozó fogorvosok részére

2018. okt. 10.

Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, vállalkozó fogorvosok részére a fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében

Tovább...

Tájékoztató Bűnmegelőzési pályázat benyújtásáról

2018. okt. 10.

Tájékoztató a Bűnmegelőzési projektek megvalósítása című pályázat benyújtásáról

 
Tovább...

Térfigyelő kamerarendszer korszerűsítése, új kamerahelyek kijelölése

2018. okt. 10.

Javaslat a városi térfigyelő kamerarendszer korszerűsítésére voantkozó koncepció elfogadására és az új kamerarendszer térfigyelő kamerahelyeinek kijelölésére

Tovább...

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2018. okt. 10.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tovább...

2015. évi költségvetés 4. módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Helyi adórendelet módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására 

Tovább...

Hulladékkezelési közszolgáltatásról, és a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletek módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet, és a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013.(XI.7.) önkormányzati rendeletmódosítására

Tovább...

TSZT és HÉSZ módosítása - 40-e vasúti fővonal kapcsán

2018. okt. 10.

Javaslat a 40-es számú vasúti fővonal Kelenföld-Százhalombatta szakaszának korszerűsítése kapcsán a Településszerkezeti Terv, és a Helyi Építési Szabályzat módosítására 

Tovább...

Pest megye önálló régióvá válásának támogatása

2018. okt. 10.

Javaslat a Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válásával kapcsolatos kezdeményezés támogatására

Tovább...

Településrendezési szerződés megkötése - KRAUSE Kft.

2018. okt. 10.

Javaslat a KRAUSE Kft. telephelyére – Érd, 24799/3 és 24726 hrsz-ú ingatlanok – vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadására, és településrendezési szerződés megkötésére

Tovább...

Beruházási célokmány elfogadása - Gyermekjóléti Központ

2018. okt. 10.

Javaslat beruházási célokmány módosítására az Érd, Bethlen G. u. 33. (Rómer Flóris tér 1.) szám alatti ingatlanon lévő Gyermekjóléti Központ felújításával kapcsolatban 

Tovább...

Kéményseprő szolgáltatásra kiírt pályázat elbírálása

2018. okt. 10.

Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat elbírálására 

Tovább...

ÉTCS koncessziós szerződés módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat az érdi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó csatornahálózat üzemeltetésére kötött koncessziós szerződés módosítására

Tovább...

Költségvetési szervek alapító okirat módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására 

Tovább...

Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás - alapító okirat módosítás

2018. okt. 10.

Javaslat az önkormányzat családsegítési, illetve gyermekjóléti szolgáltatási feladatainak ellátásához kapcsolódó döntések meghozatalára

Tovább...

Közterületi információs rendszer költségeinek biztosítása

2018. okt. 10.

Javaslat a közterületi információs rendszer terveinek elfogadására és az ütemezett megvalósítás költségeinek biztosítására 

Tovább...

MLSZ pályázathoz többlet önrész biztosítása

2018. okt. 10.

Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program című pályázat keretében többlet önerő biztosítására

Tovább...