Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

SÜRGőS ET: kézilabda szövetség pályázatához támogató nyilatkozat

Javaslat a szándéknyilatkozat megtételére a 2019. évi ifjúsági férfi világbajnokság megrendezésével kapcsolatban


Tovább...

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről

Tovább...

Beszámoló a Sport és Ifjúgási Bizottság 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Sport, Ifjúsági  és Közrendvédelmi Bizottság 2014. évi tevékenységéről

Tovább...

Beszámoló a Környezetvédelmi Bizottság 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2014. évi tevékenységéről

Tovább...

Kilépés a Bioenergetikai és Térségfejlesztési Klaszterből

Javaslat a Közép- Magyarországi Bioenergetikai és Térségfejlesztési Klaszterből történő kilépésre és az elmaradt tagdíj megfizetésére

Tovább...

Érdhő Kft felügyelő bizottsági tagjának megválasztása

Javaslat az Érdhő Távhő Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjának személyére 

Tovább...

Tagok delegálása az MJVSZ bizottságaiba

Javaslat tagok delegálására a Megyei Jogú Városok Szövetségében működő, állandó szakmai bizottságokba

Tovább...

Városi Galéria 2015. évi kiállítási- és rendezvényterve

Javaslat az Érdi Galéria 2015. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyására

Tovább...

Városfejlesztési Kft 2015. évi üzleti terv alapján nyújtott támogatás

Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft üzleti terve alapján a 2015. évi támogatás fedezetének biztosítására

Tovább...

Beruházási célokmány - Riminyáki úti óvoda

Javaslat célokmány elfogadására az Érd, Riminyáki út 15-17. szám alatti ingatlanon lévő óvoda felújítása érdekében

Tovább...

Beruházási célokmány elfogadása - Bethlen Gábor u. 33. - Gyermekjóléti Központ

Javaslat célokmány elfogadására az Érd, Bethlen Gábor utca 33. szám alatti, 15452/1 helyrajzi számú ingatlanon található épület Gyermekjóléti Központtá történő átalakításával összefüggésben

Tovább...

Javaslat a TSZT és a HÉSZ módosítás véleményezésének lezárására

Javaslat az Érd város több részterületét érintő Településszerkezeti Terv, és Helyi Építési Szabályzat-módosítás véleményezésének lezárására

 

Tovább...

Személyes gondoskodára, közétkeztetése vonatkozó rendelet módosítása

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

SZMSZ, köztisztviselői rendelet módosítása, hivatal álláshelyeinek megállapítása

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendeletének és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendeletének módosítására, illetve a Polgármesteri Hivatal álláshely számának meghatározására

Tovább...

2014. évi költségvetés módosítása

Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Rendeletalkotás javaslat az önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságáról

Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságról

 

Tovább...

Tájékoztató a minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó felmérésről

Tájékoztató a minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó felmérésről a képviselők, a nem képviselő bizottsági tagok és nemzetiségi önkormányzati képviselők elégedettsége tekintetében

Tovább...

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tovább...

Kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó rendeletek módosítása

Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletek módosítására


 

Tovább...

Érdi TV. üzleti terve alapján nyújtott támogatás

Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására


Tovább...