Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Gyermekorvosi körzetre kiírt pályázat elbírálása

2018. okt. 10.

Javaslat az 1. számú házi-gyermekorvosi körzet betöltésére kiírt pályázat elbírálására, és a körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Tovább...

Szándéknyilatkozat a 2014-2020. évek fejlesztési projektjeiről

2018. okt. 10.

Javaslat szándéknyilatkozat megtételére a 2014-2020. évek fejlesztési projektjeiről

 

Tovább...

Tulajdonosi hozzájárulás kiegészítése alapítványok székhelyhasználatához

2018. okt. 10.

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás kiegészítésére az érdi köznevelési intézmények működését támogató alapítványokszékhelyhasználata tárgyában

Tovább...

Polgármester 2015. évi szabadság ütemterve

2018. okt. 10.

Javaslat a polgármester 2015. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

Tovább...

Pro Minoritate Alapítvány támogatása

2018. okt. 10.

Javaslat a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány támogatására

 

Tovább...

2015. évi közfoglalkoztatási program

2018. okt. 10.

Javaslat a 2015. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására

Tovább...

Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodáshoz fedezet biztosítása

2018. okt. 10.

Javaslat szándéknyilatkozat kibocsátására a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő megállapodással összefüggő pénzügyi fedezet biztosítása tárgyában

Tovább...

Kiválás a Fővárosi Agglomerációs Társulásból

2018. okt. 10.

Javaslat a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulásból történő kiválással kapcsolatos döntés meghozatalára

Tovább...

Városi Galéria üzemeltetési szerződése

2018. okt. 10.

Javaslat a Városi Galéria üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Tovább...

2015-2019. közötti lakáskoncepció elfogadása

2018. okt. 10.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2015-2019. közötti lakáskoncepciójának elfogadására

 

Tovább...

Bíróság és ügyészség létesítésének ismételt szorgalmazása

2018. okt. 10.

Javaslat elvi döntés meghozatalára az Érden létesítendő bíróság és ügyészség ismételt szorgalmazása érdekében

Tovább...

Örökségvédelmi rendelet módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat a város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 14/2007. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

2014. évi költségvetés módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.6.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Tájékoztató a Szent István út és a vasútvonal külön szintű átvezetéséről

2018. okt. 10.

Tájékoztató az Érd, Szent István útnak a 30. vasútvonal 212+24,40 km. szelvény és a 40. vasútvonal 173+73,05 km. szelvény külön szintű átvezetése és a közútkapcsolat megépítése projekt jelenlegi állásáról

 
Tovább...

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2018. okt. 10.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 
Tovább...

Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2014. évi tevékenységéről

2018. okt. 10.

Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2014. évi tevékenységéről

Tovább...

Beszámoló a Városfejlesztési Bizottság 2014. évi tevékenységéről

2018. okt. 10.

Beszámoló a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2014. évi tevékenységéről

Tovább...

Tájékoztató pályázat eredményéről (Tusculanum Óvoda)

2018. okt. 10.

Tájékoztató az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján benyújtott pályázat eredményéről

 

Tovább...

Közterület-használatról szóló rendelet módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat a közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) számú önkormányzati rendelet módosítására

 

Tovább...

Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. évi tevékenységéről

2018. okt. 10.

Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. évi tevékenységéről

 

Tovább...