Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Háziorvosi rendelők létesítése a Felső u. 43. alatt - MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY

Módosító Indítvány a Javaslat háziorvosi rendelők létesítésére a Felső u. 43. alatti ingatlanon című előterjesztéshez

Tovább...

Beszámoló a Városi Galéria 2014. évi működtetéséről

Javaslat a Kemencés és Lakoma Kft. Városi Galéria működtetésével kapcsolatos 2014. évi szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elfogadására

Tovább...

SÜRGőS ET: Érdi Újság főszerkesztőjére vonatkozó döntés

Javaslat az Érdi Újság működésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Tovább...

Háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díjkalkulációja

Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás egységnyi díjtételének kiszámítása alapjául szolgáló díjkalkuláció elfogadására

AZ ELőTERJESZTő AZ ÜLÉSEN VISSZAVONTA! 

Tovább...

Rendeletalkotás a háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Rendeletalkotási javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

AZ ELőTERJESZTő AZ ÜLÉSEN VISSZAVONTA! 

 

 
Tovább...

Beszámoló a Vagyonnyilatkozati Bizottság 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2014. évi tevékenységéről 

Tovább...

Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2014. évi tevékenységéről

Tovább...

Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2014. évi szakmai tevékenységéről

Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2014. évi szakmai tevékenységéről

Tovább...

Beszámoló a Központi Ügyelet 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló a Központi Ügyelet 2014. évi tevékenységéről 

Tovább...

Beszámoló a Városfejlesztési kft de minimis támogatásáról

Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. részére 2014. évben 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról szóló beszámoló elfogadására

Tovább...

Intézmények 2015. évi belső ellenőrzési tervének módosítása

Javaslat egyes önkormányzati intézmények 2015. évi belső ellenőrzési terveinek módosítására

Tovább...

Iskolaorvosi szerződés megszüntetése

Javaslat iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatok ellátására kötött szerződés megszüntetésére

Tovább...

Pályázat kiírása a Szepes Gyula Művelődési Központ vezetői álláshelyére

Javaslat pályázat kiírására a Szepes Gyula Művelődési Központ magasabb vezetői feladatainak ellátására

Tovább...

Óvodai kapacitásbővítést célzó pályázat benyújtásának jóváhagyása

Javaslat az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására kiírt pályázat benyújtásának jóváhagyására

Tovább...

Közfoglalkoztatási program megvalósításához önrész biztosítása

Javaslat a 2015. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására

Tovább...

Alapítványok támogatása

Javaslat a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány és a Magyarok Öröksége Alapítvány támogatására

Tovább...

Érdi Újság kiadásához szükséges fedezet biztosítása

Javaslat az Érdi Újság kiadásához szükséges áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosítására

Tovább...

Mobil távközlési szolgáltatás beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata mobil távközlési szolgáltatás beszerzéséhez szükséges, áthúzódó kötelezettségvállalás költségvetési fedezetének biztosítására

Tovább...

Közterület elnevezése

Javaslat a 6199/6 helyrajzi számú közterület elnevezésére

Tovább...

Elvi döntés az Érd Aréna melletti terület fejlesztéséről

Javaslat elvi döntés meghozatalára az Érd Aréna melletti 18778/1 helyrajzi számú terület fejlesztési koncepciójáról

Tovább...