Tisztelt Közgyűlés!

 

A közelmúltban két alapítvány fordult önkormányzatunkhoz tevékenységének támogatása érdekében: 

- A Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány intézményi bútorok beszerzéséhez, illetve felújításához 350.000 forint, illetve a lengyel-magyar diákcsere programmal kapcsolatban a Lubaczowi testvériskolai látogatás költségeire 200.000 forint támogatást; 

- A Magyarok Öröksége Alapítvány, mint a Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója a Kisforrás Néptáncegyüttes külföldi bemutatkozó turnéjához 200.000 forint támogatást igényelt. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. és 42. §-ainak módosítása az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket már elkülöníti az alapítványi forrás átvételétől és átadásától, ez utóbbit képviselő-testületi át nem ruházható hatáskörként kezelve az alábbiak szerint: 

[42. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át…]

„4. a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása;” 

A fenti szervezetek által igényelt támogatási fedezete a polgármesteri keretben rendelkezésre áll. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint döntsön az önkormányzati forrás biztosításáról!  

Érd, 2015. március 20. 

T. Mészáros András

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány részére intézményi bútorok beszerzéséhez, illetve felújításához 350.000 forint, a Lubaczowi testvériskolai látogatás költségeire pedig 200.000 forint, mindösszesen 550.000 forint összegű támogatást biztosít. 

A támogatás fedezete a 2015. évi költségvetési rendeletben a 6. számú melléklet K512 során rendelkezésre áll. 

Határidő: határozat közlésére: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

HATÁROZATI JAVASLAT II.  

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarok Öröksége Alapítvány, mint a Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója részére a Kisforrás Néptáncegyüttes külföldi bemutatkozó turnéjához 200.000 forint támogatást biztosít. 

A támogatás fedezete a 2015. évi költségvetési rendeletben a 6. számú melléklet K512 során rendelkezésre áll. 

Határidő: határozat közlésére: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.