Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíj 2016. évi fordulójához + módosító indítvány

2018. okt. 10.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához


Tovább...

Háziorvosi szerződések megújítása

2018. okt. 10.

Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, vállalkozó háziorvosok részére a háziorvosi alapellátás biztosítása érdekében

Tovább...

Megállapodás megkötése a Szülők Fóruma Egyesülettel

2018. okt. 10.

Javaslat megállapodás megkötésére a Szülők Fóruma Egyesülettel


Tovább...

Tájékoztató a Darukezelő utcai óvoda beruházásra benyújtott pályázatról

2018. okt. 10.

Tájékoztató az óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására benyújtottpályázat eredményéről


Tovább...

Topoly utcai épület fejlesztésére benyújtott pályázat jóváhagyásáról szóló döntés módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat a „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztésére, felújítása” című pályázati kiírásra történt pályázat benyújtásának jóváhagyásáról szóló 101/2015. (IV.30.) határozat módosítására Tovább...

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása

2018. okt. 10.

Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás című pályázat benyújtására


Tovább...

Pályázat kiírása a Szepes Gyula Művelődési Központ vezetői álláshelyére

2018. okt. 10.

Javaslat pályázat kiírására a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátására

Tovább...

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2018. okt. 10.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Tovább...

2015. évi költségvetés 2. módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására 

Tovább...

Parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló rendelet módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat a parkolóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló 50/2009. (IX.11.) önkormányzati rendelet módosítására


Tovább...

Közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat a közterületek elnevezéséről és az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014. (V.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Településrendezési eszközök módosításának kezdeményezése és HÉSZ módosítás

2018. okt. 10.

Javaslat településrendezési eszközök módosításának kezdeményezésére a Fácánköz u. – Pacsirta u. – Fogoly u. – Pintyőke u. által közrezárt tömb területére vonatkozóan, valamint a HÉSZ módosítására a Gksz-4 övezetre vonatkozó szabályozási előírások tekintetében

Tovább...

Településrendezési szerződés megkötése és peren kívüli egyezség elfogadása (téglagyár)

2018. okt. 10.

Javaslat a volt ófalusi téglagyár területén található érdi 24601 és 24604 hrsz-ú ingatlanokat érintő településrendezési szerződés megkötésére és peren kívüli egyezség elfogadására

 
Tovább...

Önkormányzati intézmények fejlesztésére benyújtott pályázathoz önrész biztosítása

2018. okt. 10.

Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázathoz kapcsolódó önrész biztosítására

Tovább...

Vízellátási rendszer rekonstrukciójához önerő biztosítása (Svájci Alap)

2018. okt. 10.

Javaslat az SH/3/32 regisztrációs számú „Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátás biztonság javítása érdekében” című pályázathoz kapcsolódó önerő biztosítására

 

Tovább...

ÉTH Kft-vel szemben fennálló tagi kölcsön követelés apportálása

2018. okt. 10.

Javaslat az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft-vel szemben fennálló tagi kölcsön követelés apportálására 


Tovább...

ÉTH Kft részére bérbe adott ingatlan bérleti díjának módosítása (Sas utca 2.)

2018. okt. 10.

Javaslat az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelő Nonprofit Kft. részére bérbe adott, Sas utca 2. szám alatti ingatlan bérleti díjának módosítására

Tovább...

Városfejlesztési Kft ügyvezető igazgatójának megválasztása

2018. okt. 10.

Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének megválasztására

 

Tovább...

Stratégiai zajtérképre épülő intézkedés terv felülvizsgálata

2018. okt. 10.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképére épülő intézkedési terve felülvizsgálatának elfogadására 

Tovább...

Vagyonkezelési szerződés megkötése a nemzetiségi óvodával

2018. okt. 10.

Javaslat vagyonkezelési szerződés megkötésére a német nemzetiségi óvodával

Tovább...