Tisztelt Közgyűlés!

 

Az adófizetésre kötelezett érdi polgárok folyószámla-értesítőinek, valamint hatósági határozatainak postai feladásra történő előkészítését jelenleg a Polgármesteri Hivatal Adócsoportja végzi el. E feladat értesítési időszakonként mintegy 90-100 ezer darab dokumentum nyomtatását, borítékolását, címkézését és postázását jelenti azzal, hogy a küldemények mennyisége évről-évre növekszik, és az erre a célra szolgáló postai feldolgozó berendezés folyamatos, hibamentes üzemeltetésének biztosítása is egyre nagyobb problémát okoz.

Mivel a Polgármesteri Hivatal elsődleges célja, hogy a feladatokat mindig a jogszabályokban meghatározott határidőben és a lehető leghatékonyabban végezze el, költségszámítást végeztünk, melynek eredményeként megállapítottuk, hogy közel azonos kiadások mellett az érdemi ügyintézés időtartamának jelentős részét lefoglaló, fenti adminisztratív feladatokat hatékonyabb lenne külső szervezettel elvégeztetni.

Az értesítő levelek és határozatok nyomtatását, borítékolását, címkézését és postázását magában foglaló szolgáltatás becsült értéke nettó 5.000.000 forint + ÁFA évente, mely két teljesítési időszakra vonatkozik, mivel a küldemények postázására évente két alkalommal kerül sor, augusztus és február hónapokban. Ennek megfelelően a kifizetés is várhatóan két részletben történik, így a 2015. és 2016. évekre egyaránt 2.500.000 Ft + ÁFA kiadásnak megfelelő fedezetet szükséges biztosítani a költségvetésben.

A feladat külső szereplő által történő elvégzésére egy éves határozott idejű szerződés kerül megkötésre a beszerzési eljárás lefolytatását követően.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az áthúzódó kötelezettségvállaláshoz hozzájárulni szíveskedjen!

Érd, 2015. július 21.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókkal kapcsolatos értesítő levelek és határozatok nyomtatására, borítékolására, címkézésére és postázására vonatkozó feladatok ellátásához szükséges költségvetési fedezetet biztosítja.

A szolgáltatás becsült értéke 5.000.000 Ft. + ÁFA, amelynek 2015. évben szükséges fedezete, 2.500.000 Ft. + ÁFA a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

A Közgyűlés kötelezettséget vállal, hogy a szolgáltatás 2016. évi megrendeléséhez szükséges 2.500.000 Ft. + ÁFA összeget biztosítja.

Határidő: határozat közlésére: azonnal

Felelős: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges