Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdésének k) pontja szerint a települési képviselő a törvényben foglaltaknak megfelelően köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről. 

A fenti rendelkezés végrehajtása érdekében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 46. § (2) bekezdése előírja, hogy a képviselői munkáról szóló tájékoztatót a képviselőnek írásban be kell nyújtani a Közgyűlésnek. 

A 2014. évi helyi önkormányzati választásokon mandátumomat a 20-30 Egyesület listájáról szereztem, az önkormányzat testületeiben szorosan együttműködve dolgozom külső bizottsági tagjainkkal, a szintén 20-30-as Csengeri Attilával és Martin Norberttel. 

A Közgyűlés, valamint annak a Szociális és Egészségügyi, továbbá a Köznevelési és Művelődési Bizottsága ülésein a legfontosabb témákban rendszerint megnyilvánulok, kérdéseimmel, véleményem kifejezésével a vitákban részt veszek. 

Több ciklus óta lényegében folyamatos kapcsolattartást biztosítok a hozzám forduló polgárok számára, nem tartok állandó időponthoz kötött fogadóórát, a panaszosok és az érdeklődő polgárok e-mailen és mobiltelefonon keresnek meg, melyet szükség szerint követ személyes találkozó. 

Az elmúlt évben is a város egész területéről kaptam megkereséseket, leginkább ugyanakkor korábbi választókerületemből, a Felső-parkvárosból (Fenyvesvárosból) fordulnak hozzám segítségért és tájékoztatásért (lomtalanítás, zöldhulladék-gyűjtés, buszjáratokkal kapcsolatos gondok, hiányzó fejlesztések, lőtér sorsa stb.). 

A jellemző kérdések a város szinte minden részét illetően ma is az utak állapotára, azok rendbetételére irányulnak. Kb. tucatnyi esetben fordultak hozzám Érd különböző pontjairól (Keserűfű utca, Mázoló utca, Juhász utca stb.) azt tudakolva, hogy az ő utcájuk aszfaltozására mikor kerülhet sor. 

A legtöbben az autópálya-csomópont átalakításával és az InterSpar áruház építésével kapcsolatban kértek tőlem információt, melyekkel kapcsolatban a szükségeses tájékoztatásokat a valós helyzetnek megfelelően, illetve legjobb tudomásom szerint megtettem. 

Számos polgár jelezte, hogy igényli az M7 autópálya mellé a zajvédő fal kiépítését, mivel a zajszennyezés egészen a Lakatos utca vonaláig elér. Ezzel kapcsolatban többször is felszólaltam a Közgyűlés ülésein. Friss hír, hogy miután kezdeményezésemet a városvezetés is elfogadta, s lobbizott a NIF felé, jövőre állami beruházásban megépülhet a jelenleg hiányzó részeken is a fal. 

A ciklus elején a fővárosba vezető autópálya-szakaszok fizetőssé tétele ellen léptem fel. Rendkívüli ülés összehívását kezdeményeztem annak érdekében, hogy az önkormányzat helyezkedjen a kormányéval ellentétes álláspontra, és álljon ki az utak ingyenes használata mellett. A Közgyűlésen többször felszólaltam e tárgyban, a 20-30 Egyesület pedig tüntetést is szervezett a díjasítás elleni tiltakozásul. 

Érd, 2015. december 02.

 

 

dr. Csőzik László