Tisztelt Közgyűlés!

A Gyermekünk Álmaiért Alapítvány egy olyan érdi családi napközit működtet, amely a gyermekek napközbeni ellátása mellett sajátos nevelési igényű, speciális fejlesztést igénylő gyermekek részére is megfelelő ellátást tud nyújtani, melynek eredményeként ezen gyerekek az integrált nevelésben is aktívan részt tudnak venni.

A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye I. számú Szakértői Bizottsága, a szülő választása és az intézmény befogadó nyilatkozata alapján a Gyermekünk Álmaiért Alapítvány által működtetett Szitakötő Óvoda és Gyógypedagógiai Központot jelölte ki egy kiskorú gyermek számára, a gyermek különleges gondozás keretében történő ellátására. A teljes körű ellátás havi összege 94.7ű,- Ft, ennek az összegnek a kifizetéséhez kér a törvényes képviselő anyagi támogatást. 

Önkormányzatunknak jelenleg a százhalombattai Szülők Fóruma Egyesülettel van ellátási szerződése sajátos nevelési igényű gyermekek napközben történő ellátására, mely szolgáltatásért havi 25.000,- Ft/hó térítési díj megfizetésére kerül sor gyermekenként. 

A Gyermekünk Álmaiért Alapítvány nyilatkozata alapján a gyermek ellátását tudják vállalni, valamint a szülők nyilatkozata alapján a nappali ellátáshoz történő felajánlott 25.000,- Ft-os hozzájárulás is megfelelő a számukra.

A fentiek alapján javaslom, hogy kössünk szolgáltatási szerződést a Gyermekünk Álmaiért Alapítvánnyal 2015. május 1. napjától 2015. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, a gyermek óvodába járási kötelezettségének figyelembevételével. A szükséges szolgáltatási díj összege ennek megfelelően 100.000,- Ft mely a 2015. évi költségvetésben biztosított (2015. május 1-től augusztus 31-ig, 4 hó x 25.000,- Ft). 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására!

Érd, 2015. május 5.

 

dr. Bács István

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2015. május 1. napjától 2015. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra kössön megállapodást a Gyermekünk Álmaiért Alapítvánnyal (székhely: 2030 Érd, Alsó u. 81.) egy fő sajátos nevelési igényű gyermek ellátására. 

2. A Közgyűlés a szolgáltatásért fizetendő díjat 25.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. A szolgáltatás díjának összege 100.000, - Ft, mely a 2015. évi költségvetésben biztosított.  

Határidő: a szerződés aláírására – 2015. június 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.