Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Civil szervezetek támogatási főösszegének felosztása

2018. okt. 10.

Javaslat a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztására

Tovább...

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2018. okt. 10.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tovább...

Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat költségvetésének felhasználásáról

2018. okt. 10.

Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

Tovább...

Beszámoló a közbiztonság helyzetéről

2018. okt. 10.

Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2015. év tekintetében

 

 

Tovább...

Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről

2018. okt. 10.

Beszámoló az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2015. évben végzett tevékenységéről


Tovább...

Beszámoló az Egészségügyi Intézmény szakmai tevékenységéről

2018. okt. 10.

Beszámoló a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2015. évi szakmai tevékenységéről 

 
Tovább...

Beszámoló a Központi Ügyelet tevékenységéről

2018. okt. 10.

Beszámoló a Központi Ügyelet 2015. évi tevékenységéről 


Tovább...

Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet tevékenységéről

2018. okt. 10.

Beszámoló a Fogorvosi Ügyelet 2015. évi tevékenységéről 

Tovább...

Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra vonatkozó önkormányzati rendelet módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására


Tovább...

Papi földek külterületi ingatlanjainak kivásárlása

2018. okt. 10.

Javaslat az Érd, Papi földek elnevezésű terület, külterületi ingatlanjainak kivásárlására

 

Tovább...

Alapítványi támogatások jóváhagyása

2018. okt. 10.

Javaslat a Sportiskola Alapítvány, az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány és a Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány támogatására

 

Tovább...

Társasház megszüntetése és vagyonkezelésbe adása

2018. okt. 10.

Javaslat az Érd, Alispán u. 2. szám alatti 18987 hrsz-ú társasház megszüntetésére, és vagyonkezelésbe adására


Tovább...

Marketing és kommunikációs tevékenység pénzügyi fedezetében biztosítása

2018. okt. 10.

Javaslat „marketing és kommunikációs tevékenység ellátására Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére” tárgyú szolgáltatás pénzügyi fedezetének biztosítására

Tovább...

Testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló pályázat benyújtása

2018. okt. 10.

Javaslat a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázat benyújtására


Tovább...

Városfejlesztési Kft közszolgáltatási tevékenységéről beszámoló

2018. okt. 10.

Javaslat az Érdi Városfejlesztési Kft. 2015. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadására

 

Tovább...

Galéria beszámoló

2018. okt. 10.

Javaslat a Kemencés és Lakoma Kft. Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2015. évi szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elfogadására 


Tovább...

Ifjúsági Önkormányzat Alapokmányának módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzata alapokmányának módosítására

Tovább...

Beszámoló a Városfejlesztési Bizottság 2015. évi tevékenységéről

2018. okt. 10.

Beszámoló a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2015. évi tevékenységéről

 

Tovább...

Beszámoló a Vagyonnyilatkozati Bizottság 2015. évi tevékenységéről

2018. okt. 10.

Beszámoló a Vagyonnyilatkozati, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság 2015. évi tevékenységéről

Tovább...

Beruházási célokmány elfogadása: Kincses Óvoda Fácán Tagóvoda

2018. okt. 10.

Javaslat a Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítéséről szóló beruházási célokmány elfogadására


Tovább...