Tisztelt Közgyűlés!

 

A közelmúltban három alapítvány fordult önkormányzatunkhoz tevékenységének támogatása érdekében: 

- A Sportiskola Alapítvány az országos tollaslabda diákolimpia költségeire 26 játékos részvételével 150.000 forint összegű; 

- Az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola fennállása 50 éves jubileumi évfordulójának megünneplésére 200.000 forint összegű; 

- A Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány színházi előadások finanszírozására 250.000 forint összegű támogatást igényelt. 

Az alapítványok támogatása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. és 42. §-ainak módosítása nyomán a közgyűlés hatáskörébe tartozik, mivel a törvény az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket már elkülöníti az alapítványi forrás átvételétől és átadásától, az utóbbit képviselő-testületi át nem ruházható hatásköreként kezelve. 

A fenti szervezetek által igényelt támogatási fedezet a polgármesteri keretben rendelkezésre áll. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint döntsön az önkormányzati forrás biztosításáról! 

Érd, 2016. március 11.

 

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Sportiskola Alapítvány részére az országos tollaslabda diákolimpián történő 26 játékos részvételének költségeire 150.000 forint összegű támogatást biztosít. 

A támogatás fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a K512/084032 soron rendelkezésre áll. 

Határidő: határozat közlésére: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány részére a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola fennállása 50 éves jubileumi évfordulójának megünneplésére 200.000 forint összegű támogatást biztosít. 

A támogatás fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a K512/084032 soron rendelkezésre áll. 

Határidő: határozat közlésére: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT III. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány részére színházi előadások finanszírozására 250 000 forint összegű támogatást biztosít. 

A támogatás fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a K512/084032 soron rendelkezésre áll. 

Határidő: határozat közlésére: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.