Tisztelt Közgyűlés! 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 134/2015. (V. 28.) határozata alapján 2015. június 1-jei hatállyal új együttműködési szerződést kötött az Érdi Városi Polgárőr Egyesülettel. 

Az együttműködés megkötésének fő célja a Polgárőrség hatékony bevonása a helyi közrend és közbiztonság védelmébe. Az együttműködés fő területei a bűn- és baleset megelőzési tevékenység végzése; áldozat- gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok végzése; közlekedésbiztonsági feladatok ellátása; vagyonvédelem és rendezvénybiztosítás; kábítószer elleni védelem- és megelőzés; közreműködés a környezet- és katasztrófavédelmi feladatokban; közreműködés a közterület védelmi feladatokban. 

Az együttműködési megállapodás szerint az önkormányzat - a vonatkozó jogszabályok alapján - anyagi támogatást nyújt a Polgárőrségnek, melynek fejében a Polgárőrség a jogszabályok adta keretek között részt vesz a város közbiztonságának javításában. A megállapodás II./6.3 pontja alapján a Polgárőrség minden évben, legkésőbb áprilisig köteles beszámolni a Közgyűlésnek a szakmai tevékenységéről. 

A fentieknek megfelelően Macsotay Tibor, az Érdi Városi Polgárőr Egyesület elnöke benyújtotta a szervezet 2015. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy vitassa meg a beszámolót! 

Érd, 2016. március 10.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2015. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját.

Határidő: határozat közlésére - 2016. április 8.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

Szakmai beszámoló (1) 

Szakmai beszámoló (2)

Szakmai beszámoló (3) 

Mérleg