Tisztelt Közgyűlés!

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. §(1) bekezdése alapján az egészségügyi intézmények fenntartójának hatáskörét képezi többek között különösenaz intézmény működésének szakmai felügyelete, illetve költségvetési irányítása.

A fenntartó szakmai felügyeleti jogának gyakorlása az egészségügyi szolgáltató évente történő beszámoltatásával valósulhat meg. Ezzel összhangban a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának az intézet irányításáról rendelkező II. fejezete szerint Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése évente beszámolót kér az intézmény vezetőjétől az intézményben folyó egészségügyi tevékenységről. 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy a Főigazgató Főorvos által elkészített mellékelten csatolt részletes szakmai beszámolót fogadja el! 

Érd, 2016. február 25.

 

Dr. Veres Judit

 

elnök

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (1) bekezdése szerinti fenntartói jogkörében eljárva a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2015. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Határidő: a döntés továbbítására – 2016. március 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges