Tisztelt Közgyűlés!

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 

A jogszabályi előírásnak eleget téve Pintér Lajos r. alezredes, kapitányságvezető benyújtotta a fentieknek megfelelő tartalommal elkészített beszámolóját. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Érdi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló vitassa meg!

Érd, 2016. március 9.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Rendőrkapitányság Vezetőjének - a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló - 2015. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: határozat közlésére - 2016. április 8.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

Beszámoló