Tisztelt Közgyűlés!

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2016. évi „Egyéb támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint: 

1.)A pályázat célja: 

Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések támogatása. Ezen belül:

- Meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése magyarországi önkormányzatok és Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria önkormányzatai között.

- Tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása. 

2.) Pályázók köre: Magyarországi települési önkormányzat. 

3.) Partnerek száma: A pályázatban be kell mutatni, hogy mely (legalább egy) határon túli településsel együttműködve kívánja a pályázó a megpályázott programot megvalósítani. 

A pályázat beadási határideje: 2016. március 31.

A támogatás összege: Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege min. 500.000 Ft, max. 2.500.000 Ft. 

A testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért „Testvérvárosi találkozók” című pályázat benyújtásáról szóló 38/2016. (II.25.) határozat alapján 2016. március 1-jén pályázatot nyújtottunk be az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) által kiírt Európa a polgárokért program, Testvérváros találkozók alprogram lebonyolítására.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázat benyújtásával lehetőségünk van arra, hogy további forrást szerezzünk az Érdi Napokkal egybekötött testvérvárosi találkozók megszervezésére és lebonyolítására. Az elnyerhető támogatás a testvérvárosi találkozóhoz kapcsolódó kiadások, úgymint az előkészítés, a szervezés költségei, a résztvevők szállásköltségei és az utazási költségek fedezésére szolgál.

A testvérvárosi találkozó az Érdi Napokkal egybekötve négy napos időtartamú rendezvény lesz. A hat testvérvárosunkból és partnervárosainkból érkező résztvevőknek szerveznénk konferenciát, programokat és kirándulásokat. Jelen pályázaton elnyerhető forrás Poynton (UK), Lubaczow (PL) és a kínai Xuzhou városok kapcsán keletkező költségekre nem nyújt támogatást. A pályázat benyújtását a maximális elnyerhető támogatás, azaz 2.500.000 Ft-ra tervezzük tekintettel arra, hogy a testvérvárosi találkozó lebonyolításának becsült költsége meghaladja ezt az összeget.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és támogassa a pályázat benyújtását! 

Érd, 2016. március 10.

 

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra. 

2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítéséhez szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére, valamint a pályázat benyújtására. 

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.