Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására

2018. okt. 10.

Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről

szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására

2018. okt. 10.

Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására

Tovább...

Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, vállalkozó fogorvos részére a fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében

2018. okt. 10.

Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, vállalkozó fogorvos részére a fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében

Tovább...

Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

2018. okt. 10.

Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

Tovább...

Javaslat beruházási célokmány elfogadására az Érd, Alispán utca 8/A. szám alatti irodaépület átalakítása és felújítása vonatkozásában, a KLIK Érdi Megyeközponti Tankerület elhelyezése érdekében

2018. okt. 10.

Javaslat beruházási célokmány elfogadására az Érd, Alispán utca 8/A. szám alatti  irodaépület átalakítása és felújítása vonatkozásában,a KLIK Érdi Megyeközponti Tankerület elhelyezése érdekében

Tovább...

Javaslat az Intézményi Gondnokság intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálására

2018. okt. 10.

Javaslat az Intézményi Gondnokság intézményvezetői feladatainak

ellátására kiírt pályázat elbírálására

Tovább...

Beszámoló az „Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” című projekt saját részének finanszírozása érdekében meghozott 19/2011. (I.27.) határozat alapján megkötött szerződésekről

2018. okt. 10.

Beszámoló az „Érd és térsége szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és bővítése és szennyvízelvezető rendszer fejlesztése” című projekt saját részének finanszírozása érdekében meghozott 19/2011. (I.27.) határozat alapján megkötött szerződésekről

Tovább...

Tájékoztató a városi térfigyelő kamerarendszer korszerűsítésére vonatkozó koncepció megvalósulásának helyzetéről

2018. okt. 10.

Tájékoztató a városi térfigyelő kamerarendszer korszerűsítésére
vonatkozó koncepció megvalósulásának helyzetéről

Tovább...

Javaslat a Papi földek külterületi ingatlanjainak kivásárlásáról szóló 62/2016. (III.24.) és 85/2016. (IV.28.) határozatok módosítására

2018. okt. 10.

Javaslat a Papi földek külterületi ingatlanjainak kivásárlásáról szóló 62/2016. (III.24.) és 85/2016. (IV.28.) határozatok módosítására

Tovább...

Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról

2018. okt. 10.

Tájékoztató az önkormányzat által benyújtott pályázatokról

Tovább...

Javaslat alapítványok támogatására

2018. okt. 10.

Javaslat alapítványok támogatására

Tovább...

Javaslat az alpolgármesterek illetményével kapcsolatos döntés meghozatalára

2018. okt. 10.

Javaslat az alpolgármesterek illetményével kapcsolatos döntés meghozatalára


Tovább...

Javaslat a közműves szennyvízelvezető hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

2018. okt. 10.
Javaslat a közműves szennyvízelvezető hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Tovább...

Javaslat a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól szóló 13/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

2018. okt. 10.

Javaslat a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól szóló 13/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

Tovább...

Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének módosítására

2018. okt. 10.

Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének módosítására

Tovább...

Javaslat az érdi kerékpárút-hálózat fejlesztésére készült hosszú távú hálózatfejlesztési koncepció elfogadására

2018. okt. 10.

Javaslat az érdi kerékpárút-hálózat fejlesztésére készült hosszú távú hálózatfejlesztési koncepció elfogadására

Tovább...

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2018. okt. 10.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tovább...

Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására

2018. okt. 10.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Tovább...