Tisztelt Közgyűlés! 

A Modern Városok Program végrehajtásaként az Érdi Járásbíróság és az Érdi Járási Ügyészség épületének elhelyezése érdekében korábban megvásároltuk az érdi 19160, 19155 és 19154 hrsz-ú Szabadság téri ingatlanokat. Az Országos Bírói Hivatal elkészíttette a beépítésre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt, amelyben kifejtette, hogy az ügyfelek és a hivatali dolgozók részére kialakított parkolási lehetőség kulturált – biztonsági szempontból indokolt és szükséges – különválasztása, valamint a forgalomtechnikai szempontból biztonságos ki és behajtás a mérsékelt forgalmú Ellenőr utcában található érdi 19152 helyrajzi számon nyilvántartott kivett lakóház, udvar megjelölésű, 496 m2 nagyságú ingatlan bevonásával biztosítható. 

A Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 26/2016.(VI.01.) VVVB számú határozatával döntött az Érd, Ellenőr u. 2. szám alatti, 19152 hrsz-ú ingatlan 21,7 millió forintos vételáron történő megvásárlásáról. A tulajdonosok a határozatban megjelölt vételárat nem fogadták el, ezért a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény alapján - terület- és településrendezés érdekében - kezdeményeztük a kisajátítási eljárás megindítását. A kisajátítási eljárás részeként az igazságügyi szakértő az ingatlan árát 24.720.000,- forintban állapította meg. A tulajdoni lap III. részének tanúsága szerint összesen öt millió forint tőke és járulékai erejéig jelzálogjog terheli az ingatlant. 

A tulajdonosok a kisajátítási eljárás közben az Önkormányzattal egyeztető tárgyalást kezdeményeztek, melyen felvetették, hogy az ingatlant terhelő öt millió forint hitelösszegnek a kártalanítási összegből történő levonása után nem marad annyi pénzük, hogy belátható időn belül megfelelő ingatlant tudjanak vásárolni. Ezért kisajátítást helyettesítő adásvétel jogcímén az ingatlant 30 millió forint vételárért értékesítenék az Önkormányzatnak. 

Az Érdi Járásbíróság és az Érdi Járási Ügyészség felállításának törvényben előírt határideje 2018. január 1., ezért a kisajátítási eljárás folytatása helyett, amely egy esetleges bírósági felülvizsgálat esetén még hónapokig is elhúzódhat, javasolom, hogy 30.000.000,- forintért vásároljuk meg az ingatlant, lerövidítve ezzel a tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges időtartamot. 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján „amennyiben a vagyontárgy egyedi forgalmi értéke a nettó 25 millió forintot meghaladja, a vagyontárgy megszerzésével, átruházásával, megterhelésével, azon vagyoni értékű jog alapításával vagy egyéb módon történő hasznosításával, illetve nem önkormányzati vagyontárgyon vagyoni értékű jog megszerzésével kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatot  a Közgyűlés teszi meg a hatályos költségvetési rendelet keretei között”. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön az ingatlan megvásárlásáról. 

Érd, 2016. október 17.

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Városok Program keretében az Érdi Járásbíróság és az Érdi Járási Ügyészség elhelyezésének céljára kisajátítást helyettesítő adásvétel jogcímén megvásárolja az Érd, Ellenőr u. 2. szám alatti, 19152 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett lakóház, udvar megjelölésű, 496 m2 nagyságú ingatlant tehermentesen 30.000.000,- forint vételáron K.L.L.P. és R.L.Í. tulajdonosoktól. 

Az ingatlan megvásárlására a pénzügyi fedezet az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 062020/K62. soron rendelkezésre áll. 

Határidő: az adásvételis szerződés aláírására 60 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges