Tisztelt Közgyűlés!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az iskolákkal kapcsolatos fenntartói - bizonyos esetekben - működtetői, valamint egyes irányítói jogokat és kötelezettségeket az állam vette át. 

A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot jelölte ki. 

A szakképzés országos átalakítása során 2015. július 1-jétől a szakképzés a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alá tartozó 44 Szakképzési Centrumba szerveződött. Létrejött az Érdi Szakképzési Centrum, melynek tagintézménye az Érdi Kós Károly Szakképző Iskola. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerületének igazgatója, valamint az Érdi Szakképzési Centrum főigazgatója az elmúlt évhez hasonlóan idén is jelezte önkormányzatunk felé azon szándékát, hogy Érd Megyei Jogú Város Közgyűlését tájékoztatni kívánja az iskolák 2015/2016. tanévben végzett munkájáról. Ennek megfelelően az igazgatók benyújtották beszámolójukat, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 

Annak ellenére, hogy az önkormányzat nem fenntartója és nem működtetője az érdi iskoláknak, fontosnak tartom a Közgyűlés tájékoztatását, tekintettel arra, hogy az iskolák működése, az ott dolgozó pedagógusok munkája gyermekeink életét nagymértékben meghatározza. 

Kérem a T. Közgyűlést a tájékoztató tudomásul vételére! 

Érd, 2016. október 5.

 

T. Mészáros András

 

Tájékoztató - köznevelési intézmények - KLIK

Tájékoztató - Kós - ÉSZC