Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Érdi Galéria kiállítási- és rendezvényterve, pénzügyi terve - 2017.

2018. okt. 10.

Javaslat az Érdi Galéria 2017. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyására 

Tovább...

Beszámoló a távhőszolgáltató tevékenységéről, gazdálkodásáról - 2015.

2018. okt. 10.

Beszámoló a távhőszolgáltató 2015. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Tovább...

Beszámoló az Értéktár Bizottság munkájáról, munka és pénzügyi terv elfogadása

2018. okt. 10.

Beszámoló az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévben végzett munkájáról, valamint javaslat a Bizottság 2017. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására

Tovább...

Szolgáltatási szerződés Tárnok Önkormányzatával - átmeneti ellátás, jelzőrendszeres segítségnyújtás

2018. okt. 10.

Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására, valamint a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására

Tovább...

Köztisztviselők juttatásaira vonatkozó rendelet módosítása, béren kívüli juttatások keretösszege, álláshely szám meghatározása

2018. okt. 10.

Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására, a Polgármesteri Hivatal álláshely-számának meghatározására, valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak béren kívüli juttatásai 2017. évi keretösszegének megállapítására

Tovább...

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről 2016

2018. okt. 10.

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről 

Tovább...

Szolgáltatási szerződés megújítása a Napra Forgó Kft-vel

2018. okt. 10.

Javaslat szolgáltatási szerződés megújítására a Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. vel hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtandó álláskeresési és munkaerő- közvetítő szolgáltatás tekintetében 

Tovább...

Parkvárosi templom bővítéséhez területrész értékesítése - szándéknyilatkozat

2018. okt. 10.

Javaslat az érdi 3173/4 hrsz-ú ingatlanból a parkvárosi római katolikus templom bővítéséhez szükséges területrész értékesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadására

Tovább...

Szociális Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

2018. okt. 10.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatára

Tovább...

VMG tornaterem beruházásra vonatkozó határozat módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban létesülő beruházással összefüggő költségek biztosításáról szóló 253/2015.(X.22.) határozat módosítására

Tovább...

Közszolgáltatási szerződés módosítása - Volánbusz Zrt

2018. okt. 10.

Javaslat a Volánbusz Zrt.-vel helyi személyszállítási közszolgáltatás tárgyában megkötött szerződés módosítására

 
Tovább...

2017. évi belső ellenőrzési tervek végrehajtása (Hivatal, intézmények)

2018. okt. 10.

Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2017. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására

Tovább...

Érdi Sport Kft. üzleti terve 2017.

2018. okt. 10.

Javaslat az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati finanszírozás fedezetének biztosítására

Tovább...

2017. évi munkaterv és közmeghallgatás

2018. okt. 10.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. évi munkatervének elfogadására és a 2017. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására

Tovább...

Helyi adórendelet módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására 

Tovább...

Rendeletalkotás a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról

2018. okt. 10.

Rendeletalkotási javaslat az Önkormányzat 2017. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

Tovább...

SZMSZ módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet személyi változásokkal összefüggő módosítására, valamint javaslat a polgármester és az alpolgármesterek illetményének megállapítására


Tovább...

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2018. okt. 10.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tovább...

Tájékoztató a térfigyelő kamerarendszer megvalósításának helyzetéról

2018. okt. 10.

Tájékoztató a városi térfigyelő kamerarendszer korszerűsítésére vonatkozó koncepció megvalósulásának helyzetéről

Tovább...

Tájékoztató pályázat benyújtásáról "Bűnmegelőzési projektek megvalósítására"

2018. okt. 10.

Tájékoztató a „Bűnmegelőzési projektek megvalósítására” tárgyban a Belügyminisztérium által hirdetett, BM-16-MA/MI kódszámú nyílt pályázat benyújtásáról

Tovább...