Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Az önkormányzat jelképeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Javaslat az önkormányzat jelképeiről, a jelképek használatáról, valamint a közterületek és épületek fellobogózásáról szóló 23/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Háziorvosi körzetekre vonatkozó önkormányzati rendelet módosítása

Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.)önkormányzati rendelet módosítására 

Tovább...

Csatlakozás a Bursa Hungarica 2017 évi fordulójához

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához

Tovább...

Köznevelési szerződés megkötése - Beszélj Velem Alapítvány

Javaslat köznevelési szerződés megkötésére a Beszélj Velem Alapítvánnyal

Tovább...

Nyilatkozat óvodai tagintézmény-vezetők megbízásához

Javaslat óvodai tagintézmény-vezetők pályázat mellőzésével történő ismételt vezetői megbízásával kapcsolatos fenntartói nyilatkozat kiadására

Tovább...

Eszközbeszerzési pályázat benyújtása - Pöttöm Sziget Bölcsőde

Javaslat az Aradi utcai Pöttöm Sziget Bölcsőde eszközbeszerzés tárgyú pályázatának benyújtására


Tovább...

Szivárvány Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda alapító okirata, valamint az egyes óvodai csoportokra megállapított maximális létszám engedélyezéséről szóló 57/2016. (III.24.) határozat módosítására


Tovább...

"Büszkeségpontok" pályázat benyújtása - 1956-os forradalom 60. évfordulója

Javaslat pályázat benyújtására az 1956-os forradalom 60 éves évfordulójára kiírt „Büszkeségpontok” megnevezésű felhívásra


Tovább...

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tovább...

Tájékoztató az „Emléktáblák kihelyezésének támogatása” című pályázatról

Tájékoztató az „Emléktáblák kihelyezésének támogatása” című pályázatról

Tovább...

Tájékoztató a „Testvér-települési találkozó az Érdi Napok keretében” című pályázat eredményéről

Tájékoztató a „Testvér-települési találkozó az Érdi Napok keretében” című pályázat elbírálásának eredményéről

Tovább...

Tájékoztató a térfigyelő kamerarendszer megvalósításának helyzetéról

Tájékoztató a városi térfigyelő kamerarendszer korszerűsítésére
vonatkozó koncepció megvalósulásának helyzetéről


Tovább...

Hulladékkezelési közszolgáltatásról, továbbá a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletek módosítása

Javaslat az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 23/2005.(VII.01.) önkormányzati rendelet, és a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet módosítására 

Tovább...

Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosítása

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítására


Tovább...

Köztemetőről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Javaslat a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítására


Tovább...

Kéményseprő közszolgáltatásról szóló önkorányzati rendeletek hatályon kívül helyezése

Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére

Tovább...

Beruházási célokmány - Napsugár Tagóvoda

Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújításáról szóló beruházási célokmány elfogadására

Tovább...

Beruházási célokmány - Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde

Javaslat az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde felújításáról szóló beruházási célokmány elfogadására

Tovább...

Beruházási célokmány módosítása - Fenyves-Parkvárosi új óvoda

Javaslat a Fenyves-Parkvárosban tervezett új óvoda építéséről szóló beruházási célokmány módosítására

Tovább...