Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Pályázat kiírása a Szepes Gyula MK vezetői álláshelyére

2018. okt. 10.

Javaslat pályázat kiírására a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátására

 

Tovább...

Háziorvosi körzetekről szóló rendelet módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői körzetekről szóló 64/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Tovább...

Hozzájárulás praxisjog gyakorlásához vállalkozó háziorvos részére

2018. okt. 10.

Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására, vállalkozó háziorvos részére az alapellátás biztosítása érdekében

Tovább...

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2018. okt. 10.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tovább...

Tájékoztató képviselői elégedettség mérésről

2018. okt. 10.

Tájékoztató a minőségbiztosítási rendszerhez kapcsolódó felmérésről a képviselők, a nem képviselő bizottsági tagok és nemzetiségi önkormányzati képviselők elégedettsége tekintetében

Tovább...

2015. évi költségvetés 5. módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására 

Tovább...

Rendeletalkotás vállalkozások de minimis támogatásáról

2018. okt. 10.

Rendeletalkotási javaslat a vállalkozásoknak nyújtandó támogatások feltételrendszeréről 

Tovább...

Bizottsági szervezet átalakítása, egyes önkormányzati rendeletek módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat a Közgyűlés bizottsági szervezetének  átalakításával érintett egyes önkormányzati rendeletek módosítására 


Tovább...

Center Invest Érd2 Kft-vel kötött településrendezési szerződés módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat a Center Invest Érd2 Kft.-vel kötött településrendezési szerződés módosítására, és ezzel összefüggésben a városközponti 22081/4 hrsz-ú út egy részének forgalomképessé nyilvánítására

Tovább...

Sulák patak önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése

2018. okt. 10.

Javaslat a Magyar Állam tulajdonában álló 03 helyrajzi számú kivett forrás patak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezésére

Tovább...

Városfejlesztési Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása

2018. okt. 10.

Javaslat az Érdi Városfejlesztési Kft üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására

Tovább...

Érdi TV Kft 2016. évi üzleti tervének elfogadása

2018. okt. 10.

Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására

Tovább...

ÉTH Kft 2016. évi üzleti tervének elfogadása, tagi kölcsön nyújtása

2018. okt. 10.

Javaslat az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. üzleti terve alapján a 2016. évi tagi kölcsön nyújtására

Tovább...

Egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosítására 

Tovább...

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről

2018. okt. 10.

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről

Tovább...

Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek meghatározása

2018. okt. 10.

Javaslat a Polgármesteri Hivatal álláshely számának meghatározására

Tovább...

Érdi Galéria 2016 évi támogatására vonatkozó határozat módosítása - 302/2015. (XII.17.)

2018. okt. 10.

Javaslat az Érdi Galéria 2016. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyásáról szóló 302/2015. (XII.17.) határozat módosítására 

Tovább...

Beszámoló az Értéktár Bizottság munkájáról, és a 2016. évi munka- és pénzügyi terv jóváhagyása

2018. okt. 10.

Beszámoló az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2015. II. félévben végzett munkájáról, valamint javaslat a Bizottság 2016. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására

Tovább...

Beszámoló a Környezetvédelmi Bizottság 2015. évi munkájáról

2018. okt. 10.

Beszámoló a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2015. évi tevékenységéről

Tovább...

Beszámoló a Sport Bizottság 2015. évi munkájáról

2018. okt. 10.

Beszámoló a Sport, Ifjúsági és Közrendvédelmi Bizottság 2015. évi tevékenységéről

Tovább...