Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Local Agenda 21 felülvizsgálatának elfogadása

2018. okt. 10.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának elfogadására – Local Agenda 21 program


Tovább...

Testvérvárosi pályázat benyújtása

2018. okt. 10.

Javaslat a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló Európa a polgárokért „Testvérvárosi találkozók” című pályázat benyújtásáraTovább...

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2018. okt. 10.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tovább...

2015. évi költségvetés 6. módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

SZMSZ módosítás

2018. okt. 10.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

TSZT és HÉSZ módosítás véleményezésének lezárása

2018. okt. 10.

Javaslat az Érd város több részterületét érintő Településszerkezeti Terv, és Helyi Építési Szabályzat-módosítás véleményezésének lezárására

Tovább...

Döntéshozatal törvényességi felhívással összefüggésben

2018. okt. 10.

Javaslat a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötés szabályairól szóló 13/2010. (II.26) önkormányzati rendelettel összefüggésben érkezett törvényességi felhívással kapcsolatos döntés meghozatalára

Tovább...

Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

2018. okt. 10.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására


Tovább...

Szennyvíz-hálózat Fejlesztési Alap felosztása 2016.

2018. okt. 10.

Javaslat a Szennyvíz-hálózat Fejlesztési Alap 2016. évi felhasználására 

Tovább...

Felhatalmazás beruházás-lebonyolítói szerződések megkötésére (Modern Városok Program)

2018. okt. 10.

Javaslat felhatalmazás adására a Modern Városok Program végrehajtásával összefüggésben beruházás-lebonyolítói megbízási szerződések megkötésére

Tovább...

Lakáskoncepció felülvizsgálata

2018. okt. 10.

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város 2015-2019. közötti lakáskoncepciójának elfogadásáról szóló 26/2015. (II.26.) határozat módosítására

Tovább...

Érd-Ófalu turisztikai fejlesztési koncepció

2018. okt. 10.

Javaslat Érd Ófalu turisztikai fejlesztéseit megalapozó koncepció elfogadására

Tovább...

Támogatási szerződés a Magyar Limes Szövetséggel

2018. okt. 10.

Javaslat a Duna menti turizmus-fejlesztési koncepció készítésére vonatkozó támogatási szerződés megkötésére a Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesülettel 

Tovább...

Polgármester 2016 évi szabadság ütemezése

2018. okt. 10.

Javaslat a polgármester 2016. évi szabadság-ütemezésének jóváhagyására

Tovább...

Közfoglalkoztatási programhoz önrész biztosítása

2018. okt. 10.

Javaslat a 2016. évi közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására

Tovább...

Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálata

2018. okt. 10.

Javaslat a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Tovább...

Pénzügyi Bizottság beszámolója 2015. évről

2018. okt. 10.

Beszámoló a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2015. évi tevékenységéről 

Tovább...

Köznevelési Bizottság beszámolója 2015 évről

2018. okt. 10.

Beszámoló a Köznevelési és Művelődési Bizottság 2015. évi tevékenységéről

Tovább...

Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója 2015 évről

2018. okt. 10.

Beszámoló a Szociális és az Egészségügyi Bizottság 2015. évi tevékenységéről

Tovább...

SZIPPANT-HAT beszámoló 2015 évről

2018. okt. 10.

Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának tapasztalatairól

Tovább...