Tisztelt Közgyűlés! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az iskolákkal kapcsolatos fenntartói, működtetői, valamint egyes irányító jogokat és kötelezettségeket az állam vette át. 

A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot jelölte ki. 

A szakképzés országos átalakítása során 2015. július 1-jével a szakképzés a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alá tartozó negyvennégy szakképzési centrumba szerveződött. Ennek eredményeként létrejött az Érdi Szakképzési Centrum is, mely közvetlen irányítása alá tartozik az Érdi Kós Károly Szakképző Iskola. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerületének igazgatója, valamint az Érdi Szakképzési Centrum főigazgatója az elmúlt évben jelezte azon szándékát, hogy Érd Megyei Jogú Város Közgyűlését évente tájékoztatni kívánja az iskolák adott tanévben végzett munkájáról. Erre figyelemmel az igazgatók benyújtották a 2014/2015. tanévre vonatkozó tájékoztatást, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 

A fentiek mellett az Érdi Tankerület igazgatója az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola, az Érdi Bolyai János Általános Iskola, az Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola és az Érdi Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola átszervezéséről is tájékoztatni kívánja a Közgyűlést, mely dokumentumot ugyancsak mellékleten csatolunk. 

Annak ellenére, hogy az önkormányzat nem fenntartója és nem működtetője az érdi iskoláknak, magam is fontosnak tartom a Közgyűlés tájékoztatását, tekintettel arra, hogy az iskolák működése, és az ott dolgozó pedagógusok munkája az érdi gyermekek életét jelentős mértékben meghatározza. 

Kérem a Közgyűlést, hogy tájékoztatókat tekintse át, és az abban foglaltakat vegye tudomásul!

Érd, 2016. április 8.

 

T. Mészáros András

 

Általános iskolák és gimnáziumok

Szakképzési Centrum 

Átszervezés

Kiegészítés