Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 40/1996. (XII.19.) számú rendeletével döntött a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról, amelynek célja, hogy az önkormányzat a környezetvédelmi feladatai megoldásának érdekében segítse a környezetvédelmi intézkedések végrehajtását, járuljon hozzá a környezeti ártalmak megelőzéséhez, környezeti károk mérsékléséhez, ösztönözze a környezetszennyezés csökkentésére irányuló társadalmi tevékenységet, fejlessze a környezet minőségét.

 

A rendelet 2. § g) pontja alapján a környezetvédelmi alap bevételét képezi a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjból származó bevétel is, mely a Környezetvédelmi Alap forrásainak legjelentősebb részét képezi. 

2015. évben a Környezetvédelmi Alap az alábbi bevételekkel rendelkezett: 

2015.01.01

Nyitó egyenleg

18 431 470,02 Ft

2015.01.10

2014. évi IV. negyedévi talajterhelési díj

2 104 242,00 Ft

2015.01.19

Hulladékgazdálkodási bírság

15 7ű,00 Ft

2015.03.31

Kamat

26 376,32 Ft

2015.04.10

2015. évi I. negyedévi talajterhelési díj

2 744 911,00 Ft

2015.06.30

Kamat

23 967,63 Ft

2015.07.08

2015. évi II. negyedévi talajterhelési díj

3 086 734,00 Ft

2015.09.28

Pénzbeli megváltás

170 815,00 Ft

2015.10.02

Számlakivonat díja

330,00 Ft

2015.10.08

2015. évi III. negyedévi talajterhelési díj

3 674 759,00 Ft

2015.11.10

Hulladékgazdálkodási bírság

15 7ű,00 Ft

2015.11.30

Hulladékgazdálkodási bírság

20 000,00 Ft

Összesen

30 315 104,97 Ft

 

A rendelet 3. §-a állapítja meg, hogy mely kiadásokra fordítható a Környezetvédelmi Alap bevétele. Ezzel összhangban a Közgyűlés 20/2015. (II.12.) határozata alapján a 2015. évben a település közigazgatási területén történő illegális hulladéklerakás megakadályozására és az illegálisan lerakott hulladék elszállítására fordítottuk az alap forrásait. A feladat ellátását a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodáján keresztül az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény látta el.

A 2015. évben az alábbi felhasználások történtek: 

2015.01.14

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény illegális hulladékgyűjtés, szállítás

3 788 328,00 Ft

2015.03.31

Forgalmi jutalék

6 000,00 Ft

2015.07.29

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény illegális hulladékgyűjtés, szállítás

689 683,00 Ft

2015.09.29

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény illegális hulladékgyűjtés, szállítás

1 589 745,00 Ft

2015.09.30

Forgalmi jutalék

6 838,29 Ft

2015.09.30

Számlakivonat díja

330,00 Ft

2015.11.11

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény illegális hulladékgyűjtés, szállítás

4 989 986,00 Ft

2015.11.30

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény illegális hulladékgyűjtés, szállítás

5 731 771,00 Ft

2015.12.08

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény illegális hulladékgyűjtés, szállítás

5 357 764,00 Ft

2015.12.31

Forgalmi jutalék

18 000,00 Ft

Összesen

22 178 445,29 Ft

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Környezetvédelmi Alap pénzeszközeit elkülönítetten, a Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00209494-02400008 bankszámlán vezeti, amelynek záró egyenlege 2015. december 31-én 8 136 659f orint volt. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a Környezetvédelmi Alap pénzeszközeinek felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására! 

Érd, 2016. április 14.

 

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap 2015. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges