Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 45. § (3) bekezdése értelmében a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom:

 

3/2016.

(I.14.)

az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére pénzeszköz átadásáról a város vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütemének lebonyolításához

Határidő: A Modern Városok Program keretében biztosított forrásokról kötött támogatási megállapodás hatályba lépését követő 10. nap

A határozat végrehajtása megtörtént, a pénzeszköz átadási szerződés megkötésre került.

 

52/2016. (III.24.)

 

a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2015. évi beszámoló elfogadásáról

Határidő: határozat közlésére - 2016. április 8.

A beszámolóról szóló döntés továbbítása megtörtént az Érdi Rendőrkapitányság részére.

53/2016. (III.24.)

 

Érd Megyei Jogú Város teljes területére vonatkozó új Településszerkezeti Terv elfogadásáról

Határidő: a döntés továbbítására – azonnal

A határozat továbbítása megtörtént.

54/2016. (III.24.)

 

működési engedély visszavonásának kérelmezéséről a szenvedélybetegek nappali ellátásának megszüntetése érdekében

Határidő: a döntés továbbítására – a március 31.

A határozat és a kérelem benyújtásra került a Kormányhivatal részére.

56/2016. (III.24.)

 

a 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról

Határidő: a döntés továbbítására – 2016. április 15.

A határozat továbbítása az intézményvezetők részére megtörtént.

57/2016. (III.24.)

 

a 2016/2017. nevelési év tekintetében az egyes óvodai csoportokra megállapított maximális létszám engedélyezéséről

Határidő: a döntés továbbítására – 2016. április 15.

A határozat továbbítása az intézményvezetők részére megtörtént.

58/2016. (III.24.)

 

a Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítéséről szóló beruházási célokmány elfogadásáról

Határidő: azonnal

A kapcsolódó VEKOP pályázat előkészítése folyamatban van.

59/2016. (III.24.)

 

felhatalmazás adásáról pályázat benyújtásához a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra

Határidő: azonnal

A kapcsolódó VEKOP pályázat előkészítése folyamatban van.

60/2016. (III.24.)

 

beruházási célokmány elfogadásáról az Érd, Topoly utca 2. szám alatti, Időseket Ellátó Központ felújítása tekintetében

Határidő: azonnal

A célokmány szerint zajlik a beruházás megvalósítása.

61/2016. (III.24.)

 

beruházási célokmány elfogadásáról az Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 47. szám alatti háziorvosi rendelő felújítása tekintetében

Határidő: azonnal

A célokmánnyal összhangban indításra kerül a beszerzési eljárás.

63/2016. (III.24.)

 

 

az Érd, Alispán u. 2. szám alatti 18987 hrsz-ú társasház megszüntetéséről, és vagyonkezelésbe adásáról

Határidő: társasház megszüntetés benyújtására - 30 nap

vagyonkezelői szerződés aláírására - 60 nap

A határozat továbbítása megtörtént.

64/2016. (III.24.)

 

a testvérvárosi kapcsolatok ápolását szolgáló „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázat benyújtásáról

Határidő: folyamatos

A pályázat benyújtása megtörtént.

65/2016. (III.24.)

 

Érd Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzata alapokmányának módosításáról

Határidő:       a döntés továbbítására – azonnal

A döntés továbbítása megtörtént az érintett intézmények részére.

67/2016. (III.24.)

a Sportiskola Alapítvány támogatásáról

Határidő: határozat közlésére: azonnal

A szerződés elkészült, aláírása folyamatban van.

68/2016. (III.24.)

 

az Érd Zenekultúrájáért Alapítvány támogatásáról

Határidő: határozat közlésére: azonnal

A szerződés aláírásra került.

69/2016. (III.24.)

 

a Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány támogatásáról

Határidő: határozat közlésére: azonnal

A szerződés elkészült, aláírása folyamatban van.

70/2016. (III.24.)

 

az Érdi Városfejlesztési Kft. 2015. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadásáról

Határidő: határozat közlésére 2016. március 30.

A határozat továbbítása megtörtént.

71/2016. (III.24.)

 

a Kemencés és Lakoma Kft. Érdi Galéria működtetésével kapcsolatos 2015. évi szakmai beszámolójának és pénzügyi elszámolásának elfogadásáról

Határidő: a döntés továbbítására – a március 31.

A határozat az ügyvezető részére továbbításra került.

72/2016. (III.24.)

 

az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2015. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Határidő: határozat közlésére - 2016. április 8.

A beszámolóról szóló döntés továbbítása megtörtént a Polgárőr Egyesület részére.

73/2016. (III.24.)

 

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2015. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Határidő: a döntés továbbítására – 2016. március 31.

A beszámolóról szóló döntés továbbítása megtörtént az Intézmény részére.

74/2016. (III.24.)

 

a Központi Ügyelet 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

A beszámolóról szóló döntés továbbítása megtörtént a Központi Ügyelet részére.

75/2016. (III.24.)

 

a Fogorvosi Ügyelet 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

A beszámolóról szóló döntés továbbítása megtörtént a Fogorvosi Ügyelet részére.


Érd, 2016. április 19.

 

 

T. Mészáros András