Tisztelt Közgyűlés!

Önkormányzatunk 2006. február 27-én kötött Együttműködési Megállapodást a víz- és csatorna közszolgáltatás ellátására az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft-vel, illetve ezzel egyidejűleg került sor a bérleti szerződés megkötésére is a víziközmű eszközök használata vonatkozásában.

A Társaság által az önkormányzati tulajdonú víziközmű eszközökért fizetett bérleti díjat az önkormányzat a fenti megállapodás alapján köteles a Vízügyi Építési Alapba helyezni, melynek bevételei a víziközmű hálózat és kapcsolódó műtárgyak, berendezések rekonstrukciójára, felújítására és fejlesztésére fordíthatóak. 

A Vízügyi Építési Alap bevételei alapvetően a következők elemekből állnak: 

?           az ÉTV Kft-nek bérbe adott eszközökért fizetett bérleti díj,

?           az ÉTV Kft által az önkormányzatnak esetlegesen kifizetett osztalék,

?           a szolgáltatásért a fogyasztók által fizetett alapdíj egy meghatározott része. 

2012. június 26-i fordulónappal Érd közigazgatási területén a szennyvíz közművek üzemeltetését már nem az ÉTV Kft. látja el, hanem a koncessziós pályázaton kiválasztott Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft (ÉTCS Kft.), így a csatorna-közművekre vonatkozóan eszközhasználati díj fizetésére is az ÉTCS Kft. kötelezett. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a víziközmű eszközökre vonatkozó 2015. évi bérleti díj mértékét a 92/2015. (IV.30.) határozatával fogadta el. A határozat alapján a 2015. év tekintetében 2015. június 30-án előzetes megállapodás került megkötésre a felek között. A végleges megállapodás aláírására a bérlő taggyűlése által elfogadott üzleti terv jóváhagyása után volt lehetőség. Az ÉTV a 2015. évre vonatkozó bérleti díjat a 17/2015. (12.14.) számú taggyűlési határozatában fogadta el, a végleges megállapodás megkötésére 2016. február 22-én került sor. 

A bérleti díj bevétel terhére megvalósítandó felújítások kifizetésére csak a befolyt bérleti díj, és a benyújtott elszámolások alátámasztottságának mértékéig került sor. Az elmaradt bevételek és kiadások pénzforgalmi rendezése 2016. első negyedévében megtörtént. 

A Vízügyi Építési Alap elkülönített számlára 2015. évben az alábbi bevételek érkeztek: 

Dátum

Megnevezés

Összeg (Ft)

2015.01.01.

nyitó egyenleg

157 826 751,48

2015.03.31.

kamatjóváírás

243 226,16

2015.04.22.

2014. IV. negyedéves bérleti díj bevétel

24 226 647,00

2015.05.18.

2014. IV. negyedéves alapdíj bevétel

24 005 786,00

2015.06.30.

kamatjóváírás

213 298,23

2015.10.16

2015. I-II. negyedéves bérleti díj

48 453 294,00

2015.10.29.

2015. I-II. negyedéves alapdíj

55 199 943,00

2015.12.23.

2015. III. negyedéves alapdíj

27 599 971,00

2015.12.23.

2015. III. negyedéves bérleti díj

24 226 647,00

 

Összes bevétel

361 995 563,87

 

A Vízügyi Építési Alap terhére az alábbi beruházási kiadások kerültek kifizetésre az ÉTV Kft. részére 2015. december 31-ig. 

Dátum

Megnevezés

Összeg (Ft)

2015.04.30.

vízhálózat vízi közművagyon felújítás 2014. IV. név bérleti díj víz terhére

24 876 793,00

2015.06.30.

díj, forgalmi jutalék

6000,00

2015.09.29.

vízhálózat vízi közművagyon felújítás 2015. I. név

bérleti díj víz terhére

11 175 592,00

2015.09.30.

díj, forgalmi jutalék

6000,00

2015.11.30.

vízhálózat vízi közművagyon felújítás 2015. II. név bérleti díj víz terhére

36 741 340,00

2015.12.31.

díj, forgalmi jutalék

6 000,00

 

Összes kiadás

72 811 725,00

 

A 2015. évre vonatkozó víziközmű vagyon felújítási számláit az ÉTV Kft. megküldte az önkormányzat részére, a befogadható számlák 2016. február 11-én érkeztek a hivatalba. A 2015. évben ki nem fizetett 2015. évi harmadik és negyedik negyedéves felújítási számla kifizetése a 2016. évben I. negyedévben realizálódott, melynek összege 114 633 829,- Ft. 

A 2015. évre vonatkozóan 2016. évben kiszámlázott 2015. évi negyedik negyedéves bérleti díj és alapdíj arányos összege: 

Számlaszám

Jogcím

Összeg

Befizetés

V10A16-00249

Bérleti díj 2015. IV. név. bérleti díj

24 226 647,00

2016.02.22.

V10A16-002ű

Bérleti díj 2014. IV. név. alapdíj

25 527 749,00

2016.02.22.

Összesen

 

  49 754 396,00 

 

 

Vízügyi Építési Alap egyenlege 2015. december 31-én: 

Nyitó egyenleg 2015.01.01-én:

157 826 751,48Ft

Bevételek 2015. év folyamán:

204 168 812,09 Ft

Kiadások 2015. év folyamán:

72 811 725,00 Ft

Egyenleg 2015. december 31-én:

289 183 838,87 Ft

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató tudomásul vételére! 

Érd, 2016. április 11.

 

 

T. Mészáros András