Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Alapító Okirat módosítása - Szivárvány Óvoda

2018. okt. 10.

Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítására

Tovább...

Emléktábla kihelyezése a dr. Romics Egészségügyi Intézmény falára

2018. okt. 10.

Javaslat hozzájárulás magadására a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény falára történő emléktábla kihelyezésére

Tovább...

Szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározása

2018. okt. 10.

Javaslat a nyári szünidei gyermekétkeztetés időtartamának meghatározására

Tovább...

Beszámoló a gyermekvédelem 2016. évi tevékenységéről

2018. okt. 10.

Átfogó értékelés a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Tovább...

Local Agenda 21 program 2017 évi felülvizsgálata

2018. okt. 10.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának elfogadására – Local Agenda 21 program


Tovább...

Magyarok Öröksége Alapítvány támogatása

2018. okt. 10.

Javaslat a Magyarok Öröksége Alapítvány támogatására

Tovább...

Óvodai csoportszámok, maximális csoportlétszámok meghatározása

2018. okt. 10.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város köznevelési intézményeiben a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására, valamint a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

Tovább...

Szándéknyilatkozat kiadása akadálymentesítésről

2018. okt. 10.

Javaslat szándéknyilatkozat kiadására a városi nemzeti rendezvények és megemlékezések fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésére

Tovább...

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2018. okt. 10.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tovább...

Tájékoztató pályázatok benyújtásáról - Magyar Földrajzi Múzeum

2018. okt. 10.

Tájékoztató a Magyar Földrajzi Múzeum szakmai támogatására vonatkozó pályázatok benyújtásáról

Tovább...

Beszámoló a Rendőrkapitányság 2016. évben végzett tevékenységéről

2018. okt. 10.

Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2016. év tekintetében

Tovább...

Beszámoló a Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről

2018. okt. 10.

Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről


Tovább...

2017. évi költségvetés 1. módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzat rendelet módosítására


Tovább...

TSZT, HÉSZ és SZT módosítás

2018. okt. 10.

Javaslat Érd Megyei Jogú Város részterületeire vonatkozó Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás elfogadására

Tovább...

Tehergépjárművek behajtási engedélyére vonatkozó rendelet újraalkotása

2018. okt. 10.

Javaslat a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek helyi közutakra történő behajtásának szabályairól szóló 12/2017. (III.23.) önkormányzati rendelet újraalkotására


Tovább...

Érdi Sport Kft 2016. évi egyszerűsített beszámolója

2018. okt. 10.

Javaslat az Érdi Sport Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására


Tovább...

ÉTH Érd Kft. 2016. évi egyszerűsítet beszámolója

2018. okt. 10.

Javaslat az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.,2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására


Tovább...

Városfejlesztési Kft. 2016. évi egyszerűsített beszámolója

2018. okt. 10.

Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására


Tovább...

Érdi TV Kft 2016. évi egyszerűsített beszámolója

2018. okt. 10.

Javaslat Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására

Tovább...

Óvodák és bölcsőde energetikai felújításáról szóló beruházási célokmány módosítása

2018. okt. 10.

Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda Tusculanum Tagóvodája, valamint az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületeinek épületenergetikai felújítására vonatkozó beruházási célokmány módosítására

Tovább...