Tisztelt Közgyűlés! 

A „Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban” című IKOP-3.1.0-15 kódszámú felhívásra történő pályázat benyújtásáról szóló 160/2016. (VI.23.) határozat alapján 2016. november 23-án pályázat került benyújtásra „Közlekedésfejlesztés Érd városában” címmel 15 db városi autóbusz beszerzésére és a kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztésére. 

2017. július 19-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága arról tájékoztatott, hogy pályázatunk nem részesült támogatásban, azon oknál fogva, hogy a projektjavaslat a Kormány az európai uniós forrásból megvalósítandó kötöttpályás projektekről, a rendelkezésre álló forrásokról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési kerete módosításának előkészítéséről szóló 1691/2016. (XI. 29.) Korm. határozatával az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V.18.) Korm. határozat 2. számú mellékletéről törlésre került. 

A fentiekre tekintettel a pályázat benyújtásáról szóló 160/2016.(VI.23.) közgyűlési határozat visszavonása szükséges. 

Kérem a Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el! 

Érd, 2017. szeptember 20.

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése „Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a Közép-magyarországi régióban” című IKOP-3.1.0-15 kódszámú felhívásra történő pályázatának benyújtásáról szóló 160/2016. (VI.23.) határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges