Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Lukin László Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése

Javaslat az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében levő Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázat véleményezésére

Tovább...

Az érdi 22552/42 helyrajzi számú ingatlan közterületből való kivonásáról szóló határozat módisítása

Javaslat az érdi 22552/42 helyrajzi számú ingatlan közterületből való kivonásáról szóló 241/2017. (IX.28.) határozat módosítására

Tovább...

Az érdi 2656 hrsz-ú ingatlan közterületből való kivonása

Javaslat az érdi 2656 hrsz-ú ingatlan közterületből való kivonására

Tovább...

Felső utca 43. alatti ingatlanon haszonélvezeti jog alapítása, haszonkölcsön szerződés megkötése

Javaslat az Érd, Felső u. 43. szám alatti 22773/A/4 hrsz-ú ingatlanon haszonélvezeti jog alapítására és haszonkölcsön szerződés megkötésére


Tovább...

ÉTH Kft könyvvizsgálójának megválasztása

Javaslat az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására

Tovább...

Konzorciumi megállapodás jóváhagyása - Innovációs Központ

Javaslat a „Pest Megyei Precíziós Diagnosztikai Innovációs Központ” létrehozása céljából Pest Megye Önkormányzatával kötendő konzorciumi megállapodás jóváhagyására

Tovább...

Mentőtiszti szolgáltatás működtetésére vonatkozó döntés

Javaslat mentőtiszti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára 

Tovább...

Önkormányzati óvodák szakmai tevékenységének értékelése

Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák szakmai tevékenységének éves értékelésére

Tovább...

Beszámoló a távhőszolgáltató 2016. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Beszámoló a távhőszolgáltató 2016. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Tovább...

Beruházási célokmány elfogadása - Ófalu, Duna-part beruházás

Javaslat Érd Ófalu – Duna-parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházásról szóló beruházási célokmányok elfogadására

Tovább...

Beruházási célokmányok elfogadása - Játszóterek

Javaslat a tervezett játszóterek megvalósításáról szóló beruházási célokmányok elfogadására 

Tovább...

Beruházási célokmány módosítása - Fehérvári utcai rendelő

Javaslat a 241/2016. (XI.24.) határozattal elfogadott az Érd, Fehérvári út 16. szám alatti, 17776 helyrajzi számú ingatlanon történő új egészségügyi szolgáltató épület megvalósítására vonatkozó beruházási célokmány módosítására 


Tovább...

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tovább...

Tájékoztató Érdi Sport Kft.-nél végzett Állami Számvevőszéki ellenőrzésről

Tájékoztató Érdi Sport Kft.-nél végzett Állami Számvevőszéki ellenőrzésről


Tovább...

2017. évi költségvetés 4. módosítás – 2017. november 30.

Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Folyószámla-hitel szerződés megkötése

Javaslat folyószámla-hitel szerződés megkötésére

Tovább...