Tisztelt Közgyűlés! 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe vonatkozásában az INTER-AMBULANCE Zrt.-vel 2017. január 1-től 2017. december 31-ig terjedő időtartamra mentőtiszti szolgálat működtetésére irányuló szerződést kötött az alapellátási ügyelet kiegészítésére. 

Az előterjesztés mellékletét képező beszámolóban az INTER-AMBULANCE Zrt. vezérigazgatója számot adott az év folyamán végzett tevékenységükről, a szakmai munkáról és a költségeikről. 

Az eddigi tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az új szolgáltatás bevezetésével az ellátás minősége javult, illetve a lakossági panaszbejelentések is csökkentek, ezért javaslom, hogy a szerződés Érd Megyei Jogú Város területére a 2018. évben is kerüljön megkötésre azzal, hogy a tevékenység ellátásához az önkormányzat 700.000,- Ft/hó mértékben járuljon hozzá. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fejezze ki egyetértését a szolgáltatási szerződés megújítása vonatkozásában, egyúttal vállaljon kötelezettséget a szolgáltatás díjának 2018. évi biztosítására! 

Érd, 2017. november 16. 

Dr. Bács István

 HATÁROZATI JAVASLAT 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe vonatkozásában az INTER-AMBULANCE Zrt.-vel megkötött, mentőtiszti szolgálat működtetésére irányuló szerződést 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig terjedő időtartamra megújítja. 

2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás költségeinek biztosítására a szerződés hatálya alatt 700.000,- Ft/hó, összesen  8.400.000,- Ft összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosít. 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírására. 

Határidő: a döntés továbbítására – 8 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges