Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

Érdi Galéria 2018. évi kiállítási-, rendezvény- és pénzügyi terve

Javaslat az Érdi Galéria 2018. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyására 

Tovább...

Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása

Javaslat a közterületek használatáról  szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítására 

Tovább...

ÉVSE támogatási kérelmének elbírálása

Javaslat az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára

Tovább...

Alapellátási körzetek megállapítására vonatkozó rendelet elfogadása

Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet újraalkotására

Tovább...

Háziorvosi praxisjog megújítása

Javaslat praxisjog gyakorlásához történő hozzájárulás megújítására vállalkozó háziorvos részére, az alapellátás biztosítása érdekében

Tovább...

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tovább...

2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása

Rendeletalkotási javaslat az Önkormányzat 2018. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

Tovább...

Érdi Sport Kft 2018. évi önkormányzati finanszírozása

Javaslat az Érdi Sport Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati finanszírozás fedezetének biztosítására

Tovább...

Köztisztviselők juttatásairól szóló rendelet módosítás

Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása, partnerségi egyeztetés lezárása

Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadására, és a Helyi Építési Szabályzat módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárására

Tovább...

Beruházási célokmány elfogadása - Tállya Tagóvoda energiahatékonyság

Javaslat az Érdi Kincses Óvoda Tállya Tagóvodája energiahatékonysági felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadására

Tovább...

Beruházási célokmány elfogadása - Tündérkert Tagóvoda energiahatékonyság

Javaslat az Érdi Kincses Óvoda Tündérkert Tagóvodája energiahatékonysági felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadására

Tovább...

Beruházási célokmány elfogadása - Kisfenyves Tagóvoda energiahatékonyság

Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda Kisfenyves Tagóvodája energiahatékonysági felújítására vonatkozó beruházási célokmány elfogadására

Tovább...

Pályázat beadása vállalkozói park kialakítására és fejlesztésére

Javaslat pályázat benyújtására az „önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” című pályázati kiírásra


Tovább...

Ingatlanvásárlás a Tolmács utca meghosszabbítása miatt

Javaslat ingatlanok megvásárlásra, a Tolmács utca meghosszabbítása céljából

Tovább...

Ingatlanvásárlás szabadidő központ és szálláshely létesítése céljából

Javaslat az érdi 18777/12, 18777/13, 18777/14, 18777/15, 18777/16 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásra, szabadidő központ és szálláshely létesítése céljából

Tovább...

Molnár utca 46/a. alatti társasház megszüntetése

Javaslat az Érd, Molnár u. 46/A. szám alatti 24594 hrsz-ú társasház megszüntetésére

Tovább...

Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosítása

Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítására

Tovább...

2018. évi munkaterv elfogadása, közmeghallgatás időpontja

Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. évi munkatervének elfogadására és a 2018. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározására

Tovább...

Munkajogviszonyban állók béren kívüli juttatásainak megállapítása 2018

Javaslat a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal munkajogviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2018. évi keretösszegének megállapítására

Tovább...